รายการทันโลก  World Update ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ได้นำเสนอสถานการณ์ "วัยรุ่นเม็กซิโกตั้งครรภ์" โดยออกอากาศเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 รายงานชิ้นนี้นำเสนอถึงปัญหาของการตั้งครรภ์ รวมทั้งทางแก้ปัญหาของรัฐบาล

นานาทัศนะต่อสาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยมีแม่วัยรุ่นอายุ 15 -19 ปี คลอดลูกทุก 4 นาที จากผู้เข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ "ท้องในวัยรุ่น"  จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 - 10 กันยายน 2557 ที่ อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี

ความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม "ท้องในวัยรุ่น" ในเรื่องการจัดให้มีบริการคุมกำเนิดที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่ายสำหรับวัยรุ่นว่าควรจัดไว้ที่ไหน เพราะอะไร ในวาระการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ "ท้องในวัยรุ่น"  จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 - 10 กันยายน 2557 ที่ อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี

ความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม "ท้องในวัยรุ่น" เกี่ยวกับการช่วยเหลือวัยรุ่นที่ท้องระหว่างเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเยาวชนกลุ่มด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาจากการหางานทำ เนื่องจากโอกาสในการเรียนต่อจนจบมีน้อย เพราะต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน ในการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ "ท้องในวัยรุ่น" ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 - 10 กันยายน 2557 ที่ อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนต้องคำนึงถึงการรักษาความลับระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน ครูกับผู้ปกครอง ผู้ปกครองกับนักเรียน เพราะเรื่องเพศเป็นประเด็นละเอียดอ่อน โครงการส่งเสริมเพศวิถีศึกษาสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา - มูลนิธิแพธทูเฮล์ท

เนเธอร์แลนด์เคยมีอัตราท้องในวัยรุ่นสูงเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป แต่หลังจากทำงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องจากภาคส่วนต่างๆ จึงทำให้เนเธอร์แลนด์มีอัตราการเกิดและยุติการตั้งครรภ์ต่ำที่สุดในโลก(ปี 2011-2012) เกิดจากภาครัฐให้การสนับสนุนและดูแลสวัสดิการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเยาวชนไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขและการสอนเรื่องเพศศึกษาและความสัมพันธ์ในทุกระดับ ...

รายงานข่าวสถานการณ์ในวัยรุ่น จากการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 1 ประเด็น “การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) มูลนิธิแพธทูเฮลท์ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และภาคีเครือข่ายกว่า 20 องค์กร ...

 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน ทุก 4 นาทีมีวัยรุ่นคลอดลูก 1 คน ที่แย่กว่านั้น คือ ทุก 2 ชั่วโมงมีเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปีคลอดลูก 1 คน   นั่นหมายความว่าปัจจุบัน ทารกทุก 1 ใน 6 เกิดจากแม่ที่ยังเป็นเด็กหญิง ...

ผู้เขียน: แสงจันทร์ เมธาตระกูล มูลนิธิแพธทูเฮล์ท หมายเหตุ : บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารที่ใช้ประกอบกิจกรรมเสริมทักษะหัวข้อ “โรงเรียนไหนอยากทำศูนย์การเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 14 แห่ง” ในการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศครั้งที่ 1 : การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เมื่อวันที่ 8 – 10  กันยายน  2557 อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี   ความเป็นมา…