1. สอนให้เด็กขออนุญาตทุกครั้งก่อนจะสัมผัสหรือโอบกอดเพื่อนที่เล่นด้วยกันต่อหน้าเพื่อน   เช่น "น้องแนต  ถามเพื่อนที่ชื่อ แอน ก่อนสิว่าอยากจะให้กอด แล้วค่อยบาย บายไหม" หากน้องแอน บอกว่า "ไม่อยาก"  พ่อแม่ หรือผู้ใหญต้องไม่ตำหนิ บังคับหรือล้อเลียนเด็ก ...

จากรายงานของ WHO เกี่ยวกับสถานการณ์ทำร้ายร่างกายและการใช้ความรุนแรงที่เกิดกับผู้หญิง (ปี 2013) พบว่า  1 ใน 3 ของผู้หญิงทั่วโลกมีประสบการณ์ในเรื่องความรุนแรงทางร่างกาย ทางเพศทั้งจากคู่และจากคนที่ไม่ใช่คู่ โดยภูมิภาคที่เกิดสูงสุดคือ เอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ ที่มีถึงร้อยละ 37.7 ...

Eleanor Lutz นักออกแบบซึ่งจบปริญญาตรีทางชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน วาดภาพ "มนุษย์เกิดมาได้อย่างไร" โดยใช้โปรแกรม Graphic Interchange Format หรือที่เรารู้จักกันในชื่อย่อว่า gif ...

รายการทันโลก  World Update ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ได้นำเสนอสถานการณ์ "วัยรุ่นเม็กซิโกตั้งครรภ์" โดยออกอากาศเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 รายงานชิ้นนี้นำเสนอถึงปัญหาของการตั้งครรภ์ รวมทั้งทางแก้ปัญหาของรัฐบาล

นานาทัศนะต่อสาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยมีแม่วัยรุ่นอายุ 15 -19 ปี คลอดลูกทุก 4 นาที จากผู้เข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ "ท้องในวัยรุ่น"  จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 - 10 กันยายน 2557 ที่ อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี

ความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม "ท้องในวัยรุ่น" ในเรื่องการจัดให้มีบริการคุมกำเนิดที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่ายสำหรับวัยรุ่นว่าควรจัดไว้ที่ไหน เพราะอะไร ในวาระการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ "ท้องในวัยรุ่น"  จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 - 10 กันยายน 2557 ที่ อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี

ความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม "ท้องในวัยรุ่น" เกี่ยวกับการช่วยเหลือวัยรุ่นที่ท้องระหว่างเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเยาวชนกลุ่มด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาจากการหางานทำ เนื่องจากโอกาสในการเรียนต่อจนจบมีน้อย เพราะต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน ในการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ "ท้องในวัยรุ่น" ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 - 10 กันยายน 2557 ที่ อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนต้องคำนึงถึงการรักษาความลับระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน ครูกับผู้ปกครอง ผู้ปกครองกับนักเรียน เพราะเรื่องเพศเป็นประเด็นละเอียดอ่อน โครงการส่งเสริมเพศวิถีศึกษาสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา - มูลนิธิแพธทูเฮล์ท

เนเธอร์แลนด์เคยมีอัตราท้องในวัยรุ่นสูงเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป แต่หลังจากทำงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องจากภาคส่วนต่างๆ จึงทำให้เนเธอร์แลนด์มีอัตราการเกิดและยุติการตั้งครรภ์ต่ำที่สุดในโลก(ปี 2011-2012) เกิดจากภาครัฐให้การสนับสนุนและดูแลสวัสดิการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเยาวชนไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขและการสอนเรื่องเพศศึกษาและความสัมพันธ์ในทุกระดับ ...

รายงานข่าวสถานการณ์ในวัยรุ่น จากการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 1 ประเด็น “การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) มูลนิธิแพธทูเฮลท์ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และภาคีเครือข่ายกว่า 20 องค์กร ...