Loading...
Latest News

เพศวิถีศึกษา

“สอนให้เด็กรักนวล?” คำถามถึงแนวโน้มการส่งเสริมเพศศึกษาตามแบบรัฐบาลทรัมพ์

November 21, 2017 0

เพศศึกษาถือเป็นรอยแยกทางอุดมการณ์ในชีวิตอเมริกันนานแล้ว ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเคร่งศาสนากลัวว่าการสอนเรื่องคุมกำเนิดให้เด็กวัยรุ่นจะยิ่งกระตุ้นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ...

กลุ่มเยาวชน

คู่มือพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศวัยรุ่น

December 7, 2017 0

คู่มือพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศวัยรุ่น เพื่อการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ...

การพัฒนาเยาวชน

“เยาวชนผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น” เรื่องเล่าของเยาวชน โดยเยาวชน เพื่อเยาวชน

December 8, 2017 0

เอกสารประกอบการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศวัยรุ่นฉบับนี้ คือการรวบรวมแนวคิดและเรื่องเล่าการทำงานของเยาวชน (more…)

ข่าวโครงการ/เครือข่าย

UNFPA ร่วมกับกรมอนามัยจัดประชุมส่งเสริมการใช้งานวิจัยในการทำงานท้องวัยรุ่น

October 30, 2017 0

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ร่วมกับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในการขับเคลื่อน ...

คณะทำงานประชุมเตรียมจัดอบรมพัฒนาเยาวชนกำกับงานท้องวัยรุ่น

October 30, 2017 0

UNFPA ประเทศไทย ร่วมกับ สสส. และ รักษ์ไทยภาคเหนือ จัดอบรมให้แก่คณะทำงานเพื่อทำความเข้าใจถึงเนื้อหาหลักสูตรของการอบรมพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้แทนทำหน้าที่กำกับติดตามการทำงาน (more…)

รมต.พม. รับฟังเสียงเยาวชนภาวะเปราะบางในเวที‘เสียงเล็ก ๆ จากเด็กถูกเท’

September 18, 2017 0

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560  ที่โรงแรมปริ้นพาเลซ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNFPA)  และศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...

แคมเปญเพื่อการเรียนรู้