อังกฤษ เป็นประเทศตัวอย่างประเทศหนึ่งสำหรับการศึกษาการทำงานเพื่อลดจำนวนแม่วัยรุ่น แม้การดำเนินยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของอังกฤษ 10 ปี (1998 - 2008)  ทำไม่ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ คือลดจำนวนแม่วัยรุ่นลงครึ่งหนึ่งให้ได้ภายในปี 2010 แต่แนวโน้มของการลดลงก็เหมือน "โยนหินลงน้ำ" คือดิ่งลงต่ำเรื่อยๆ ...

ทุกสองปี สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโคโลราโด  ในรัฐโคโลราโด จะทำการสำรวจเด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาต้นและปลายกว่า 220 แห่ง จำนวน 40,000 คน ทั่วทั้งรัฐ เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทั้งด้านสุขภาพและจิตใจ ตั้งแต่เรื่องฆ่าตัวตาย การข่มเหงรังแก แอลกอฮอล์ บุหรี่  สารเสพติด เช่น กัญชา รวมทั้งสุขภาพทางเพศ ...

จากรายงานล่าสุดที่เผยแพร่โดยกรมควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา ในช่วงปี 2011 -2013 มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดของผู้หญิงสหรัฐ วัย 15 -44 ปี ซึ่งคุมกำเนิดถึงร้อยละ  61.7 จากจำนวนผู้หญิงทั้งหมดวัยเดียวกันที่มีอยู่ 60.9 ล้านคน พบว่าผู้หญิงสหรัฐ เลือกวิธีคุมกำเนิด โดยใส่ห่วงอนามัยเพิ่มขึ้นถึงสองเท่า ...

ฮัสฟา  เอ็ม เด็กสาวอายุ 17 ปี นักศึกษาปีที่สองของมหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ ในรัฐมิสซูรี่ สหรัฐฯ สนใจการสร้างบรรยากาศของความเท่าเทียมทางเพศให้เกิดในชุมชนของเธอ  เพราะนี่คือเรื่องพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน เธอทำงานเพื่อส่งเสริมเรื่องความหลากหลายทางเพศผ่านสื่อและโครงการต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ...

 วิดิโอเพื่อเข้าใจนิยาม ความสำคัญของสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งมีความจำเป็นและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ มาร่วมกันส่งเสริมสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของเยาวชน

นับจากปี 1990 เป็นต้นมา ตัวเลขแม่วัยรุ่นอเมริกันอายุ 15-19 ปี ลดลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ปี 2013 สหรัฐฯ มีแม่วัยรุ่น 27 คน ใน 1,000 คน ลดลงถึง 57% เทียบกับปี 1991 และลดลง 10% เมื่อเทียบกับปี 2012…