เคล็ดลับสำหรับผู้ใหญ่เมื่อต้องทำงานกับเด็ก 1.เปิดใจให้กว้าง อย่าตัดสินในเรื่องความเห็นและมุมมองของเด็ก ทำให้เด็กรู้ว่าการที่เขาเข้ามาร่วมงานด้วยนั้นสำคัญมาก ...

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558  ที่โรงละครอักษรา คิงส์พาวเวอร์ กรุงเทพฯ สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จัดสมัชชาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครประจำปี 2558 เพื่อร่วมกันรับรองมติสมัชชาฯ ...

ผลการสำรวจล่าสุดพบว่าคนยุคเจน วาย หรือ ยุคมิลเลียนเนียมในสหรัฐ (คนที่เกิดตั้งปี 2523 - 2540) ซึ่งป็นกลุ่มวัยรุ่นและคนเริ่มทำงาน และเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตพอใจจะปรึกษากับหมอ เพื่อน และอินเตอร์เน็ต มากที่สุดเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับเซ็กส์ หรือสุขภาพทางเพศ ...

เมื่อพูดถึงการติดตามกระบวนการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชน เครื่องมือที่เราคุ้นเคยและใช้กันบ่อยเพื่อประเมินสถานการณ์การทำงานของโครงการ คือ  บันไดการมีส่วนร่วม 8 ขั้น ของ โรเจอร์ ฮาร์ท ...

UNFPA ประเทศไทย จัด “เวทีระดมความคิดเห็นและปรึกษาหารือในระดับเยาวชน ครั้งที่ 1” โดยมุ่งให้เวทีแห่งนี้เป็นทั้งการแลกเปลี่ยนการทำงานในรูปของกิจกรรมนักศึกษา และเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับวางแผนการดำเนินงานพัฒนาเยาวชนระดับประเทศด้วยการระดมสมองเยาวชนที่ทำงานกิจกรรมเพื่อชุมชนทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อหาแนวทางการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่วัยรุ่นเผชิญจากการใช้ชีวิตทางเพศ เพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงานในพื้นที่ของแต่ละกลุ่ม

ฮัสฟา  เอ็ม เด็กสาวอายุ 17 ปี นักศึกษาปีที่สองของมหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ ในรัฐมิสซูรี่ สหรัฐฯ สนใจการสร้างบรรยากาศของความเท่าเทียมทางเพศให้เกิดในชุมชนของเธอ  เพราะนี่คือเรื่องพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน เธอทำงานเพื่อส่งเสริมเรื่องความหลากหลายทางเพศผ่านสื่อและโครงการต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ...