หลังจากเมื่อเดือนสิงหาคม ได้มีการจัดเวทีเสวนาเพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นขององค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยมีผู้เข้าร่วมจากตัวแทนภาครัฐ เครือข่ายภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านเด็ก เยาวชน ผู้หญิง  ตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่จากทุกภูมิภาค และองค์กรระหว่างประเทศ ...

แดเนียล ฮอร์เกน ผู้บริหารกิจการเพื่อสังคม และเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจ เขาทำงานร่วมกับเด็ก วัยรุ่นและผู้ใหญ่มานาน  เขานำประสบการณ์จากการทำงานมาเล่าไว้ในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ Huffington ซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่มีคุณค่าแก่การนำมาปรับใช้ในการทำงานกับเยาวชนยิ่ง จึงขอนำมาเล่าต่อไว้ในที่นี้ ...

โครงการริเริ่มเพื่อเยาวสตรี (Adolescent Girls Initiative) โดยธนาคารโลก การระบุว่าเด็กสาวกลุ่มใดคือกลุ่มเป้าหมาย และการลงความเห็นว่าจะรับสมัครกลุ่มเป้าหมายอย่างไร ถือเป็นขั้นตอนเริ่มต้นของการออกแบบและวางแผนโครงการในหลายพื้นที่ ...

เมื่อพูดถึงเรื่อง  “เพศ”  บางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่พูดไม่ได้  น่าอาย  เป็นเรื่องการมีเพศสัมพันธ์  แต่สำหรับบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่พูดได้  จำเป็นที่ทุกคนต้องรู้  เพราะมันเกี่ยวกับเนื้อตัวร่างกายของคนเรา  ซึ่งในปัจจุบันยังมีความพยายามของคนหลายกลุ่มที่ทำงานเพื่อสื่อสารเรื่องเพศให้คนในสังคมได้รับรู้  เข้าใจ  และพร้อมเปิดรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น ...

เมื่อปี พ.ศ. 2542 ตามความในข้อมติที่ 54/120 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้รับรองอย่างเป็นทางการตามคำเสนอซึ่งจัดทำโดยที่ประชุมรัฐมนตรีโลกด้านเยาวชน (ณ กรุงลิสบอน เมื่อวันที่ 8-12 สิงหาคม 2541) ประกาศให้วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันเยาวชนสากล  ...

การมีส่วนร่วมของเด็กในการทำงาน ไม่ใช่แค่เรื่องของการปล่อยให้เด็กทำงานด้วยตัวเองตามลำพัง แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กว่าสามารถทำงานร่วมกันได้  องค์กรส่วนใหญ่ที่นำแนวคิดนี้มาปฏิบัติได้จริงยังมีให้เห็นไม่มากนัก สาเหตุสำคัญคือ ช่วงอายุที่ต่างกัน ส่งผลให้เกิดอุปสรรคหลายอย่างทำให้การเป็น "หุ้นส่วนการทำงาน" ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง โดยเฉพาะในเรื่องทัศนคติ การสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการทำงานระดับชุมชน พบว่ามุมมองของผู้ใหญ่ต่อ "ความเป็นเด็ก" ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการให้เด็กเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจร่วมกันนั้นมีอยู่ 3 แบบ คือ  "มองเด็กเป็นวัตถุ" ผู้ใหญ่ที่เชื่อว่าตนเองรู้ดีกว่าเด็กและรู้ว่าอะไรเหมาะกับเด็กมากที่สุด จะพยายามควบคุมสถานการณ์ที่มีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้อง และมอบหมายให้เด็กทำงานด้วยตัวเองเพียงเล็กน้อย เพราะเชื่อว่าคนที่มีประสบการณ์มาก่อนจะช่วยปกป้องดูแลและกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้น ผู้ใหญ่ที่เห็นว่าเด็กคือวัตถุ จะให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมในขั้น "ไม้ประดับ"…

เคล็ดลับสำหรับผู้ใหญ่เมื่อต้องทำงานกับเด็ก 1.เปิดใจให้กว้าง อย่าตัดสินในเรื่องความเห็นและมุมมองของเด็ก ทำให้เด็กรู้ว่าการที่เขาเข้ามาร่วมงานด้วยนั้นสำคัญมาก ...

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558  ที่โรงละครอักษรา คิงส์พาวเวอร์ กรุงเทพฯ สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จัดสมัชชาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครประจำปี 2558 เพื่อร่วมกันรับรองมติสมัชชาฯ ...

ผลการสำรวจล่าสุดพบว่าคนยุคเจน วาย หรือ ยุคมิลเลียนเนียมในสหรัฐ (คนที่เกิดตั้งปี 2523 - 2540) ซึ่งป็นกลุ่มวัยรุ่นและคนเริ่มทำงาน และเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตพอใจจะปรึกษากับหมอ เพื่อน และอินเตอร์เน็ต มากที่สุดเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับเซ็กส์ หรือสุขภาพทางเพศ ...

เมื่อพูดถึงการติดตามกระบวนการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชน เครื่องมือที่เราคุ้นเคยและใช้กันบ่อยเพื่อประเมินสถานการณ์การทำงานของโครงการ คือ  บันไดการมีส่วนร่วม 8 ขั้น ของ โรเจอร์ ฮาร์ท ...