ความเห็นของพ่อแม่ผู้ปกครองในเรื่องการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน ลองฟังกันดูว่าแต่ละคนคิดอย่างไร แล้วคุณล่ะ

เมื่อถามว่าทำไมตัวเลขของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์มีจำนวนลดลง คำตอบง่ายๆ แบบที่เราคิดออกทันที คือ แสดงว่าเด็กมีเซ็กส์กันน้อยลง หรือเด็กใช้วิธีคุมกำเนิดที่ได้ผลกันมากขึ้น หรือไม่ก็เป็นผลจากทั้งสองพฤติกรรม แล้วคำตอบนี้ถูกต้องไหม ...

ทุกสองปี สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโคโลราโด  ในรัฐโคโลราโด จะทำการสำรวจเด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาต้นและปลายกว่า 220 แห่ง จำนวน 40,000 คน ทั่วทั้งรัฐ เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทั้งด้านสุขภาพและจิตใจ ตั้งแต่เรื่องฆ่าตัวตาย การข่มเหงรังแก แอลกอฮอล์ บุหรี่  สารเสพติด เช่น กัญชา รวมทั้งสุขภาพทางเพศ ...

นานาทัศนะต่อสาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยมีแม่วัยรุ่นอายุ 15 -19 ปี คลอดลูกทุก 4 นาที จากผู้เข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ "ท้องในวัยรุ่น"  จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 - 10 กันยายน 2557 ที่ อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี

ความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม "ท้องในวัยรุ่น" ในเรื่องการจัดให้มีบริการคุมกำเนิดที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่ายสำหรับวัยรุ่นว่าควรจัดไว้ที่ไหน เพราะอะไร ในวาระการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ "ท้องในวัยรุ่น"  จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 - 10 กันยายน 2557 ที่ อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี

ความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม "ท้องในวัยรุ่น" เกี่ยวกับการช่วยเหลือวัยรุ่นที่ท้องระหว่างเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเยาวชนกลุ่มด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาจากการหางานทำ เนื่องจากโอกาสในการเรียนต่อจนจบมีน้อย เพราะต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน ในการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ "ท้องในวัยรุ่น" ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 - 10 กันยายน 2557 ที่ อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนต้องคำนึงถึงการรักษาความลับระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน ครูกับผู้ปกครอง ผู้ปกครองกับนักเรียน เพราะเรื่องเพศเป็นประเด็นละเอียดอ่อน โครงการส่งเสริมเพศวิถีศึกษาสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา - มูลนิธิแพธทูเฮล์ท

เนเธอร์แลนด์เคยมีอัตราท้องในวัยรุ่นสูงเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป แต่หลังจากทำงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องจากภาคส่วนต่างๆ จึงทำให้เนเธอร์แลนด์มีอัตราการเกิดและยุติการตั้งครรภ์ต่ำที่สุดในโลก(ปี 2011-2012) เกิดจากภาครัฐให้การสนับสนุนและดูแลสวัสดิการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเยาวชนไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขและการสอนเรื่องเพศศึกษาและความสัมพันธ์ในทุกระดับ ...

ผู้เขียน: แสงจันทร์ เมธาตระกูล มูลนิธิแพธทูเฮล์ท หมายเหตุ : บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารที่ใช้ประกอบกิจกรรมเสริมทักษะหัวข้อ “โรงเรียนไหนอยากทำศูนย์การเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 14 แห่ง” ในการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศครั้งที่ 1 : การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เมื่อวันที่ 8 – 10  กันยายน  2557 อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี   ความเป็นมา…