สถาบันประชากร  (Population Council) ตีพิมพ์รายงานการวิจัยล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา พบหลักฐานที่ยืนยันว่าการดำเนินโครงการด้านเพศวิถีและเอดส์ที่ให้น้ำหนักกับการตระหนักถึงอิทธิพลของเพศสภาพและการใช้อำนาจระหว่างคู่ มีแนวโน้มที่โครงการจะประสบความสำเร็จมากกว่าโครงการที่ละเลยประเด็นดังกล่าว ...

เมื่อพูดถึงการติดตามกระบวนการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชน เครื่องมือที่เราคุ้นเคยและใช้กันบ่อยเพื่อประเมินสถานการณ์การทำงานของโครงการ คือ  บันไดการมีส่วนร่วม 8 ขั้น ของ โรเจอร์ ฮาร์ท ...

ยังจำความรู้สึกสมัยเป็นวัยรุ่นได้ไหม จำช่วงเวลาที่แสนเหนื่อยยากโดยเฉพาะกับผู้หญิง เมื่อต้องเจอกับคำซุบซิบนินทา การถูกรังแก การเฝ้าสงสัยตัวเองตลอดเวลา สำหรับเด็กผู้หญิงหลายคน กว่าจะพบทางของตัวเองได้ ต้องเผชิญกับมรสุมสารพัดอย่างที่กระหน่ำเข้ามา

เราตั้งคำถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเด็กผู้หญิงได้ความรู้เรื่องเพศศึกษาที่เข้าถึงตัวเอง เราฝันอยากเห็นการสอนเพศศึกษาที่สัมพันธ์กับชีวิตของเราทุกคนและรวมเอาความปรารถนาที่หลากหลายทั้งในเรื่องความรัก ความต้องการ และการใช้ชีวิตทางเพศ ดังนั้น เราจึงได้ก่อตั้ง imMEDIAte Justice (IMJ) ขึ้นมา ...

จากรายงานตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการข่มขืนและการทำร้ายร่างกายของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกา ปี 2010 พบว่า 1 ใน 3 ของผู้หญิง และ 1 ใน 4 ของผู้ชายมีประสบการณ์ในเรื่องความรุนแรงจากคู่ตลอดชีวิตของแต่ละคน ...

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "Not That Easy" จัดทำขึ้นเพื่อตั้งคำถามกับผู้ชมเกี่ยวกับค่านิยมและมุมมองของสังคมไทยที่มีต่อการซื้อและใช้ถุงยางของวัยรุ่นในปัจจุบัน จัดทำโดย น.ส. ปัณฑ์ชนิต บรรเทา นักศึกษาฝึกงานและฝ่ายสื่อสาร กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย

ประเทศนี้เริ่มตระหนักในปัญหาท้องในวัยรุ่นมาตั้งแต่ปี 1990 ตื่นตัวกับอัตราท้องในวัยรุ่นที่สูงขึ้นทุกปี และเนื่องจากแต่ละรัฐมีกฏหมายเกี่ยวกับสวัสดิการและการบริการสาธารณสุขเป็นของตัวเอง จึงทำให้ส่วนกลางใช้เวลาในการเริ่มสานความสัมพันธ์และร้อยเรียงงานกิจกรรมรณรงค์และสื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน ...

อังกฤษเริ่มดำเนินกิจกรรมรณรงค์และสื่อสารที่จริงจังอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 1999 หลังจากพบว่ อัตราท้องในวัยรุ่นสูงมาก เริ่มจากการทำวิจัยอย่างจริงจังเพื่อหาข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและนำมาวิเคราะห์หาแนวทาง ยุทธศาสตร์และแผนกการปฏิบัติงานระยะยาวให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและเกิดขึ้นจริงตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศตั้งแต่ปี 2001 ...