มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) เป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนงานสุขภาวะทางเพศมากว่าสองทศวรรษ โดยมุ่งผลักดันให้สังคมเกิดความเข้าใจในเรื่องเพศวิถีของเยาวชน เข้าใจมายาคติเรื่องเพศ เคารพต่อความเป็นเพศอันหลากหลายของมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด และปฏิบัติต่อกันอย่างรักใคร่เอื้ออาทร ไม่เอาเปรียบ หรือทำร้ายกันในความสัมพันธ์ ...

1. ให้ความรู้เรื่อง "สัมผัสดี สัมผัสไม่ดี"  เรื่องนี้ถือเป็นสาระสำคัญ ต้องสอนให้เด็กเข้าใจ โดยควรรวมเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัส เช่น ตบหัว  ตบก้น เล่นเกมไล่จับอวัยวะเพศในกลุ่มเพื่อนมาพูดคุย เพื่อสำรวจความรู้สึกว่าแต่ละคนรู้สึกอย่างไรหากมีคนมาทำเช่นนั้นกับร่างกายเรา และเรียนรู้ร่วมกันว่าเมื่อเห็นใครกระทำเช่นนั้น ต้องตระหนักว่านี่คือรูปแบบหนึ่งของการล่วงละเมิดและทำร้ายร่างกาย ...

1.สอนให้เข้าใจว่าการที่ร่างกายของตัวเองเปลี่ยนแปลงไปนั้นเป็นเรื่องที่ดี  แม้บางครั้ง จะทำให้รู้สึกสับสน  โดยวิธีการพูดคุยกันในเรื่องเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นฟันน้ำนมหลุด ขนขึ้นในที่ลับ หน้ามีสิว ต้องเป็นวิธีการพูดคุยที่แสดงให้เด็กเห็นว่าคุณเต็มอกเต็มใจและพร้อมจะคุยในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ พวกนี้เสมอ ...

1. สอนให้เด็กขออนุญาตทุกครั้งก่อนจะสัมผัสหรือโอบกอดเพื่อนที่เล่นด้วยกันต่อหน้าเพื่อน   เช่น "น้องแนต  ถามเพื่อนที่ชื่อ แอน ก่อนสิว่าอยากจะให้กอด แล้วค่อยบาย บายไหม" หากน้องแอน บอกว่า "ไม่อยาก"  พ่อแม่ หรือผู้ใหญต้องไม่ตำหนิ บังคับหรือล้อเลียนเด็ก ...

จากรายงานของ WHO เกี่ยวกับสถานการณ์ทำร้ายร่างกายและการใช้ความรุนแรงที่เกิดกับผู้หญิง (ปี 2013) พบว่า  1 ใน 3 ของผู้หญิงทั่วโลกมีประสบการณ์ในเรื่องความรุนแรงทางร่างกาย ทางเพศทั้งจากคู่และจากคนที่ไม่ใช่คู่ โดยภูมิภาคที่เกิดสูงสุดคือ เอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ ที่มีถึงร้อยละ 37.7 ...