โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกระดับอำเภททำงานเรื่องสุขภาวะทางเพศเพื่อเด็กและเยาวชนและผู้หญิง (ห้องเรียนสุขภาวะทางเพศแม่สาย) โดย โครงการสตรีนานาชาติพันธุ์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็นหนึ่งใน 17 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNFPA ประเทศไทย ...

พี่ภา หรือ นางจีรภา ปิยภาณีพันธ์ วัย 56 ปี ได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมเรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับคนพิการ ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ในโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนคนพิการสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม ซึ่งเป็น 1 ใน 17 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประเทศไทย  ...

โครงการจัดตั้งเครือข่ายแกนนำเยาวชนให้สร้างความรู้ในคุณค่าของตัวเองเพื่อนำไปสู่การลดความรุนแรงในโรงเรียน กรุงเทพฯ  โครงการพลังกลุ่มเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คุณแม่วัยรุ่น และโครงการอบรมพัฒนาทักษะและศักยภาพรอบด้านให้กับแกนนำเยาวชนในโรงเรียน โดย สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี เป็น 3 ใน 17 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNFPA ประเทศไทย ...

โครงการพ่อแม่สร้างสรรค์ ผู้นำใส่ใจ ร่วมสร้างภูมิป้องกันภัยการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น โดย บ้านสคูล ศูนย์เยาวชนจังหวัดเชียงราย เป็นหนึ่งใน 17 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNFPA ประเทศไทย ...

โครงการเยาวชนชาติพันธุ์จับเข่าคุยเรื่องเพศ โดย บ้านอินทผาลัม อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นหนึ่งใน 17 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNFPA ประเทศไทย ...

โครงการหนุนเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อป้องกันการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น จ. เลย โดย กลุ่มเยาวชนก่อการดี เป็นหนึ่งใน 17 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNFPA ประเทศไทย ...

โครงการพลังกลุ่มเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คุณแม่วัยรุ่น  โดย สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี เป็นหนึ่งใน 17 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNFPA ประเทศไทย ...

โครงการพลังกลุ่มเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คุณแม่วัยรุ่น  โดย สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี เป็นหนึ่งใน 17 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNFPA ประเทศไทย ...

เมื่อพูดถึงเรื่อง  “เพศ”  บางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่พูดไม่ได้  น่าอาย  เป็นเรื่องการมีเพศสัมพันธ์  แต่สำหรับบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่พูดได้  จำเป็นที่ทุกคนต้องรู้  เพราะมันเกี่ยวกับเนื้อตัวร่างกายของคนเรา  ซึ่งในปัจจุบันยังมีความพยายามของคนหลายกลุ่มที่ทำงานเพื่อสื่อสารเรื่องเพศให้คนในสังคมได้รับรู้  เข้าใจ  และพร้อมเปิดรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น ...

คนที่ทำงานในโครงการเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต่างเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความเข้าใจให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ เพราะเป็นคนที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลสำหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะเมื่อต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ วัยรุ่นอยากได้คำปรึกษาและความเห็นของพ่อแม่มากที่สุด แต่ด้วยทัศนคติเรื่องเพศ ซึ่งมีความต่างระหว่างวัย ทำให้เกิดช่องว่างในการสื่อสาร ส่งผลให้วัยรุ่นไม่กล้าขอคำปรึกษาพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ในบ้าน  ...