พญ. คอร่า คอลแล็ต บรูเนอร์ ได้เขียนบทความลงใน จดหมายข่าวสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา เน้นย้ำว่ากุมารแพทย์คือผู้ที่อยู่ในฐานะเหมาะสมต่อการให้ความรู้ผู้ป่วยวัยรุ่นในเรื่องเพศวิถี แต่ในทางปฏิบัติ จากการทบทวนรายงานการออกตรวจสุขภาพประจำปีในสถานศึกษาพบว่า 1 ใน 3 ของผู้ป่วยวัยรุ่นไม่ได้รับข้อมูลใดๆ จากกุมารแพทย์ ...

งานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนทั่วโลก พบว่าการสอนเพศศึกษาจำเป็นต้องปรับปรุงให้ทันสมัย ...

กว่าสองทศวรรษมาแล้วที่นักการศึกษาในออสเตรเลีย ซึ่งทำงานเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ได้ให้เด็กนักเรียนลองเลี้ยงตุ๊กตาทารกแบบเสมือนจริงที่ตั้งโปรแกรมให้มีอาการเหมือนเด็กทารกทั้งร้องไห้ งอแง อ้อแอ้ และทำให้การใช้ชีวิตมีความยากลำบาก เพื่อให้สัมผัสกับประสบการณ์ของการมีลูกอ่อน ...

องค์การอนามัยโลก เผยแพร่รายงานล่าสุดถึงผลการสำรวจแผนงาน โครงการต่างๆ ที่ถูกประเมินว่ามีประสิทธิภาพสูงในการทำงานส่งเสริมสุขภาพทางเพศในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 10-24 ปี พบว่าไม่มีโครงการหรือแผนงานใดที่ทำแบบเดียวแล้วได้ผลกับเยาวชนทุกคนหรือตอบสนองความต้องการของเยาวชนทุกด้าน ...

เมื่อพูดถึงเรื่องการให้ความรู้ด้านเพศกับคนในสังคม แม่ชีอาจจะเป็นกลุ่มบุคคลลำดับท้ายๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการศึกษาเรื่องสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ แต่ที่เมืองทิมพู ภูฏาน ประเทศเล็กๆ บนเทือกเขาหิมาลัยที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลแห่งนี้ นักบวชสตรีต่างได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อหวังให้นำไปเผยแพร่ต่อให้กับสมาชิกในชุมชน ...

ปี 2558 นับเป็นปีที่ดีสำหรับวัยรุ่น เพราะรายงานและโครงการริเริ่มด้านสุขภาพระดับโลกทั้งหลายต่างก็กล่าวถึงประเด็นปัญหาวัยรุ่น รวมทั้งรายงานสถานการณ์ประชากรโลก พ.ศ. 2558 ของกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติที่เพิ่งตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อเดือนธันวามคม 2558 ก็ระบุเรื่องวัยรุ่นด้วยเช่นกัน ...

เหตุผลสำคัญที่ทำให้รัฐโคโลราโดประสบความสำเร็จในการลดจำนวนแม่วัยรุ่นลงได้อย่างมาก คือ การให้บริการคุมกำเนิดระยะยาวด้วยยาฝังคุมกำเนิดและห่วงอนามัยฟรีแก่วัยรุ่นและผู้หญิงที่ต้องการ ทำให้สถิติของผู้หญิงที่ใช้วิธีคุมกำเนิดกึ่งถาวรระยะยาวแล้วตั้งท้องเหลือเพียง 1% ...

กรมอนามัยของเทศมณฑลอิงแฮม  ในรัฐมิชิแกน สหรัฐฯ ใช้ Instagram สำรวจความเห็นเรื่องถุงยางอนามัยจากวัยรุ่น ...

เมื่อปี 1998 อังกฤษเป็นหนึ่งในประเทศที่มีตัวเลขของวัยรุ่นตั้งครรภ์สูงสุดในยุโรปตะวันตก ล่าสุดสำนักงานสถิติแห่งชาติได้เผยข้อมูลที่แสดงถึงความสำเร็จในงานด้านสาธารณสุขจากอัตราการเกิดที่ต่ำลงในกลุ่มวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี  คือ เหลือเพียง 14.5 ต่อประชากร 1, 000 คนในวัยเดียวกัน และลดลงในทุกกลุ่มอายุที่ต่ำกว่า 25 ปี ...

  กระบวนทัศน์เรื่องการให้ความสำคัญกับวัยรุ่นหญิงว่าคือกลุ่มที่มีบทบาทนำและเป็นผู้เล่นคนสำคัญซึ่งขาดไม่ได้ในการทำงานพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนบรรทัดฐานเรื่องเพศภาวะและโครงสร้างอำนาจที่อยู่ในสังคม เพิ่งเกิดขึ้นหลังจากมีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษโดยสหประชาชาติเมื่อ ปี ค.ศ. 2000 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิด “ยึดเด็กหญิงเป็นศูนย์กลาง” ...