ผลวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารสุขภาพวัยรุ่น (Journal of Adolescent Health) กล่าวว่าวัยรุ่นเรียนรู้จากความผิดพลาดของเพื่อนได้ ซึ่งขัดแย้งกับความเชื่อที่รับรู้กันว่าวัยรุ่นรับอิทธิพลจากเพื่อนจึงชอบทำตามเพื่อน ...

พญ. คอร่า คอลแล็ต บรูเนอร์ ได้เขียนบทความลงใน จดหมายข่าวสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา เน้นย้ำว่ากุมารแพทย์คือผู้ที่อยู่ในฐานะเหมาะสมต่อการให้ความรู้ผู้ป่วยวัยรุ่นในเรื่องเพศวิถี แต่ในทางปฏิบัติ จากการทบทวนรายงานการออกตรวจสุขภาพประจำปีในสถานศึกษาพบว่า 1 ใน 3 ของผู้ป่วยวัยรุ่นไม่ได้รับข้อมูลใดๆ จากกุมารแพทย์ ...

งานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนทั่วโลก พบว่าการสอนเพศศึกษาจำเป็นต้องปรับปรุงให้ทันสมัย ...

กว่าสองทศวรรษมาแล้วที่นักการศึกษาในออสเตรเลีย ซึ่งทำงานเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ได้ให้เด็กนักเรียนลองเลี้ยงตุ๊กตาทารกแบบเสมือนจริงที่ตั้งโปรแกรมให้มีอาการเหมือนเด็กทารกทั้งร้องไห้ งอแง อ้อแอ้ และทำให้การใช้ชีวิตมีความยากลำบาก เพื่อให้สัมผัสกับประสบการณ์ของการมีลูกอ่อน ...

ในเมืองลินคอล์น มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสี่แห่งที่มีศูนย์ดูแลเด็กเล็กอยู่ในโรงเรียน พ่อแม่ที่พาลูกมาฝากไว้ที่ศูนย์จะต้องเข้าห้องเรียนพ่อแม่ด้วย ซึ่งในห้องเรียนนี้เองที่เกิดกลุ่ม "ชีวิตพ่อแม่"ขึ้นมา ...

  กระบวนทัศน์เรื่องการให้ความสำคัญกับวัยรุ่นหญิงว่าคือกลุ่มที่มีบทบาทนำและเป็นผู้เล่นคนสำคัญซึ่งขาดไม่ได้ในการทำงานพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนบรรทัดฐานเรื่องเพศภาวะและโครงสร้างอำนาจที่อยู่ในสังคม เพิ่งเกิดขึ้นหลังจากมีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษโดยสหประชาชาติเมื่อ ปี ค.ศ. 2000 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิด “ยึดเด็กหญิงเป็นศูนย์กลาง” ...

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. ที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีการแถลงข่าว “พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น: เด็กเยาวชนได้ประโยชน์จริงหรือ?” โดยความร่วมมือของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNFPA Thailand)  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง มูลนิธิแพธทูเฮลท์ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ...

ผลสำรวจล่าสุดเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาในอังกฤษ โดยองค์กรสาธารณกุศลที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของอังกฤษ คือ กองทุนเทอร์เรนซ์  ฮิกกิ้นส์ ซึ่งทำงานส่งเสริมให้คนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเอชไอวีและการมีเพศสัมพันธ์ปลอดภัย พบว่า 3 ใน 4 ของเยาวชนบอกว่าไม่ได้เรียนเรื่องการยินยอมพร้อมใจในหลักสูตรเพศและสัมพันธภาพของอังกฤษ  ขณะที่ 1 ใน 7 ไม่ได้เรียนหลักสูตรนี้เลย อีก 95% ไม่ได้รับการสอนให้เข้าใจถึงเรื่องความหลากหลายทางเพศ ...

การดำเนินงานเพื่อลดอัตราการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เป็นกระบวนการอันซับซ้อนที่ไม่อาจประสบความสำเร็จได้ด้วยการจัดโครงการแทรกแซงทางการศึกษาเพียงลำพัง ...

“เด็ก ๆ คนไหนเคยมีความรักบ้างเอ่ย?” อันนีก ไฟเฟอร์ถามเด็กนักเรียนประถมชาวดัตช์ที่มานั่งชมกิจกรรม เช้าฤดูใบไม้ผลิวันหนึ่งในเมืองยูเทรกต์ ที่อาคารพลศึกษาโรงเรียนประถมซินต์ ฮันดีดูปีร์ ตกแต่งประดับประดาด้วยลูกโป่งรูปหัวใจและริบบิ้นสายรุ้ง อันนีก ไฟเฟอร์และพาพิจน์ คุนน์เว็ก พิธีกรดำเนินรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กในประเทศเนเธอร์แลนด์ กำลังร้องเพลงคู่สื่อถึงความรู้สึกหากจะปิ๊งใครสักคน ...