องค์การอนามัยโลก เผยแพร่รายงานล่าสุดถึงผลการสำรวจแผนงาน โครงการต่างๆ ที่ถูกประเมินว่ามีประสิทธิภาพสูงในการทำงานส่งเสริมสุขภาพทางเพศในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 10-24 ปี พบว่าไม่มีโครงการหรือแผนงานใดที่ทำแบบเดียวแล้วได้ผลกับเยาวชนทุกคนหรือตอบสนองความต้องการของเยาวชนทุกด้าน ...

เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2559 ที่ มนตรีรีสอร์ท ดอนเมือง กรุงเทพฯ มีเยาวชนกว่า 20 คนจาก 17 กลุ่ม ทั่วประเทศ ที่ทำงานใน 6 ประเด็น ได้แก่ การศึกษา การสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน  การเมืองและสิทธิมนุษยชน เด็กนอกระบบโรงเรียน  สิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน และบทบาทและความเท่าเทียมทางเพศสภาพ  มาร่วมกันเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารโครงการ…

"ผมคิดว่า ความเหลื่อมล้ำทางโอกาสที่สูงมาก รุนแรงกว่าการเหลื่อมล้ำทางการเงิน ยกตัวอย่าง การวิ่งแข่ง ถ้าผมแพ้เพราะวิ่งช้ากว่า เข้าเส้นชัยช้ากว่า ก็เป็นอะไรที่ยอมรับได้ แต่การที่ไม่ให้โอกาสคนนั้นวิ่งแข่งเลย นี่แย่มากเลยนะ เช่นเดียวกับการปฏิรูปการศึกษา ถ้าไม่สามารถลดช่องว่างการเหลื่อมล้ำทางโอกาสได้สำเร็จ ผมถือว่าการปฏิรูปนั้นยังไม่สำเร็จ" ...

  หลังจากนายกรัฐมนตรีแคนาดาประกาศเจตนารมย์ถึงการจัดตั้งสภาเยาวชนเพื่อมาทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในการดำเนินนโยบายต่างๆ แก่นายกรัฐมนตรีโดยตรงผ่านทวิตเตอร์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 22 กรกฎาคม 2559 และปิดรับไปเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ...

เรื่องท้าทายนับตั้งแต่โลกร้อนไปจนถึงการยุติความอดอยาก ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือโดยเยาวชนกว่าพันคนทั่วโลกที่มารวมตัวกันที่สำนักงานใหญ่ องค์การสหประชาชาติในกรุงนิวยอร์กในโอกาสวันเยาวชนนานาชาติ ...

นายบัน คี-มูน ผู้ที่กำลังจะก้าวลงจากตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เรื่องเยาวชนเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนประการหนึ่งขณะดำรงตำแหน่งในสมัยที่สอง โดยตั้งเป้าหมายไปที่ “การตอบสนองความต้องการของคนหนุ่มสาวซึ่งเป็นรุ่นวัยที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในโลก” ...

สาส์นวันประชากรโลก 2559 ลงทุนสร้างศักยภาพให้กับวัยรุ่นหญิงเพื่อให้สังคมโลกที่มีความยุติธรรม มีความมั่นคง และมีสันติสุข โดย ดร.บาบาทุนเด้ โอโซทิเมฮิน รองเลขาธิการสหประชาชาติ และ ผู้อำนวยการบริหาร UNFPA ...

เค้าบอกให้ทำ เค้าบอกให้ดู เค้าบอกว่าดี พอซะทีเถอะ อยากทำตามฝัน ก็ฉันนั้นห้ามไม่ไหว ใจอยากลอง ผู้ใหญ่ก็มอง ผู้ใหญ่ก็เตือน คุณอาจจะดูว่าฉันเหลว ไม่คิดไม่แคร์ แต่อยากบอกให้รู้ ชีวิตฉันไม่ได้ง่ายดายอย่างนั้น เปลี่ยนกันดูไหม หากได้ลองคุณคงเข้าใจ ว่าชีวิตไม่เคยหยุด เป็นวัยรุ่นมันเหนื่อย เป็นวัยที่ช่างเหนื่อย ต้องทำอย่างโน้น ต้องทำอย่างนี้ทุกทาง เป็นวัยรุ่นมันหนัก เป็นงานที่มันเหนื่อย กดดันอย่างโน้น ต้องแบกรับอย่างนี้ทุกทีไป ...

"พลังเสียงบริสุทธิ์ของเด็กและเยาวชนนักกิจกรรมทางสังคมรุ่นใหม่ (Young Activist) บนความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ชีวิต นำเสนอทางเลือกใหม่ในมุมมองของคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสังคมอุดมคติ" ...