เมื่อวันที่ 25 -26 พฤศจิกายน 2559 ที่กรุงเทพฯ มีการจัดเวทีสาธารณะสิทธิเยาวชน ครั้งที่ 2 ตอน เดินหน้าประเทศไทย เยาวชนต้องมีส่วนร่วม โดยมีองค์กรเยาวชนกว่า 50 กลุ่ม รวมตัวกันภายใต้ชื่อเครือข่ายว่า Thailand Youth Activist Network หรือ ทะยาน  เพื่อเรียกร้องโอกาสในการร่วมกำหนดอนาคตตนเองกับการพัฒนาสังคมไทย ...

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีชื่อว่า การประชุมวางแผนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเยาวชน ในการติดตามการบังคับใช้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2559 ...

10 ขวบ ถือเป็นวัยแรกรุ่นสําหรับเด็กชายและเด็กหญิงที่จะได้มีโอกาสแสดงออกอย่างอิสระมากขึ้น แต่ด้วยการกีดกันทางเพศ ทําให้ภาระและความเสี่ยงตกอยู่กับ เด็กผู้หญิงมากกว่า ทั่วโลกมีเด็กหญิงวัยนี้ ประมาณ 10 ล้านคนที่ถูกกดขี่ ให้เป็นแรงงานในบ้าน ถูกจับแต่งงานกับคนที่อายุมากกว่า ทําให้ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน พวกเธอหมดโอกาสที่จะเห็นหนทางข้างหน้าของชีวิต ไม่มีโอกาสได้พบเจอสิ่ งใหม่ๆ ...

องค์การอนามัยโลก เผยแพร่รายงานล่าสุดถึงผลการสำรวจแผนงาน โครงการต่างๆ ที่ถูกประเมินว่ามีประสิทธิภาพสูงในการทำงานส่งเสริมสุขภาพทางเพศในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 10-24 ปี พบว่าไม่มีโครงการหรือแผนงานใดที่ทำแบบเดียวแล้วได้ผลกับเยาวชนทุกคนหรือตอบสนองความต้องการของเยาวชนทุกด้าน ...

เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2559 ที่ มนตรีรีสอร์ท ดอนเมือง กรุงเทพฯ มีเยาวชนกว่า 20 คนจาก 17 กลุ่ม ทั่วประเทศ ที่ทำงานใน 6 ประเด็น ได้แก่ การศึกษา การสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน  การเมืองและสิทธิมนุษยชน เด็กนอกระบบโรงเรียน  สิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน และบทบาทและความเท่าเทียมทางเพศสภาพ  มาร่วมกันเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารโครงการ…

"ผมคิดว่า ความเหลื่อมล้ำทางโอกาสที่สูงมาก รุนแรงกว่าการเหลื่อมล้ำทางการเงิน ยกตัวอย่าง การวิ่งแข่ง ถ้าผมแพ้เพราะวิ่งช้ากว่า เข้าเส้นชัยช้ากว่า ก็เป็นอะไรที่ยอมรับได้ แต่การที่ไม่ให้โอกาสคนนั้นวิ่งแข่งเลย นี่แย่มากเลยนะ เช่นเดียวกับการปฏิรูปการศึกษา ถ้าไม่สามารถลดช่องว่างการเหลื่อมล้ำทางโอกาสได้สำเร็จ ผมถือว่าการปฏิรูปนั้นยังไม่สำเร็จ" ...

  หลังจากนายกรัฐมนตรีแคนาดาประกาศเจตนารมย์ถึงการจัดตั้งสภาเยาวชนเพื่อมาทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในการดำเนินนโยบายต่างๆ แก่นายกรัฐมนตรีโดยตรงผ่านทวิตเตอร์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 22 กรกฎาคม 2559 และปิดรับไปเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ...

เรื่องท้าทายนับตั้งแต่โลกร้อนไปจนถึงการยุติความอดอยาก ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือโดยเยาวชนกว่าพันคนทั่วโลกที่มารวมตัวกันที่สำนักงานใหญ่ องค์การสหประชาชาติในกรุงนิวยอร์กในโอกาสวันเยาวชนนานาชาติ ...

นายบัน คี-มูน ผู้ที่กำลังจะก้าวลงจากตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เรื่องเยาวชนเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนประการหนึ่งขณะดำรงตำแหน่งในสมัยที่สอง โดยตั้งเป้าหมายไปที่ “การตอบสนองความต้องการของคนหนุ่มสาวซึ่งเป็นรุ่นวัยที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในโลก” ...

สาส์นวันประชากรโลก 2559 ลงทุนสร้างศักยภาพให้กับวัยรุ่นหญิงเพื่อให้สังคมโลกที่มีความยุติธรรม มีความมั่นคง และมีสันติสุข โดย ดร.บาบาทุนเด้ โอโซทิเมฮิน รองเลขาธิการสหประชาชาติ และ ผู้อำนวยการบริหาร UNFPA ...