ถุงยางอนามัย และยาคุมกำเนิด เป็นวิธีที่วัยรุ่นเลือกใช้มากที่สุดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ แต่ถุงยางอนามัยต้องใช้ทุกครั้ง ส่วนยาคุมก็ต้องกินต่อเนื่อง จึงจะได้ผล ยังมีวิธีคุมกำเนิดอื่นๆ ที่ได้ผลมากกว่า ซึ่งเรียกว่า "การคุมกำเนิดกึ่งถาวร" มาทำความรู้จัก และรู้จริงกันว่ามีวิธีใดบ้าง ...

ความเห็นของพ่อแม่ผู้ปกครองในเรื่องการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน ลองฟังกันดูว่าแต่ละคนคิดอย่างไร แล้วคุณล่ะ

วิดิโอชุดนี้มุ่งทำความเข้าใจกับคนทั่วไปในสังคมว่า ปัญหาท้องในวัยรุ่นมีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อสภาพสังคมไทยที่กำลังเข้าสู่สภาวะ "เกิดน้อยด้อยคุณภาพ" โดย นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ ได้ให้ภาพที่ชัดเจนว่าเหตุใดทุกคนจึงได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ และถึงเวลาหรือยังที่รัฐบาลควรจริงจังต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องในวัยรุ่น

รายการทันโลก  World Update ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ได้นำเสนอสถานการณ์ "วัยรุ่นเม็กซิโกตั้งครรภ์" โดยออกอากาศเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 รายงานชิ้นนี้นำเสนอถึงปัญหาของการตั้งครรภ์ รวมทั้งทางแก้ปัญหาของรัฐบาล

 วิดิโอเพื่อเข้าใจนิยาม ความสำคัญของสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งมีความจำเป็นและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ มาร่วมกันส่งเสริมสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของเยาวชน

ความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาท้องในวัยรุ่นด้วยการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน จากการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ "ท้องในวัยรุ่น" ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 - 10 กันยายน 2557 ที่ อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี

นานาทัศนะต่อสาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยมีแม่วัยรุ่นอายุ 15 -19 ปี คลอดลูกทุก 4 นาที จากผู้เข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ "ท้องในวัยรุ่น"  จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 - 10 กันยายน 2557 ที่ อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี

ความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม "ท้องในวัยรุ่น" ในเรื่องการจัดให้มีบริการคุมกำเนิดที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่ายสำหรับวัยรุ่นว่าควรจัดไว้ที่ไหน เพราะอะไร ในวาระการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ "ท้องในวัยรุ่น"  จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 - 10 กันยายน 2557 ที่ อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี

ความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม "ท้องในวัยรุ่น" เกี่ยวกับการช่วยเหลือวัยรุ่นที่ท้องระหว่างเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเยาวชนกลุ่มด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาจากการหางานทำ เนื่องจากโอกาสในการเรียนต่อจนจบมีน้อย เพราะต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน ในการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ "ท้องในวัยรุ่น" ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 - 10 กันยายน 2557 ที่ อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "Not That Easy" จัดทำขึ้นเพื่อตั้งคำถามกับผู้ชมเกี่ยวกับค่านิยมและมุมมองของสังคมไทยที่มีต่อการซื้อและใช้ถุงยางของวัยรุ่นในปัจจุบัน จัดทำโดย น.ส. ปัณฑ์ชนิต บรรเทา นักศึกษาฝึกงานและฝ่ายสื่อสาร กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย