คู่มือเล่มนี้ เป็นการให้แนวทางการทำงานด้านสื่อสารกับสาธารณะเพื่อสร้างความตระหนักกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำรวมทั้งวิธีการระดมทุนและทำให้ชุมชนหันมาใส่ใจในเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือ การลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ...

เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติช่วยให้นักเรียนผู้พิการทางสายตาเข้าถึงการให้ความรู้เรื่องเพศครบวงจรเป็นครั้งแรก ...

โทมาช พิก วัยยี่สิบเจ็ด ก็เหมือนชายหนุ่มวัยเดียวกันที่ชอบออกเที่ยวกับเพื่อนและนัดเจอสาว ๆ แต่การมีเพศสัมพันธ์สำหรับเขาเป็นเรื่องซับซ้อน เพราะเขาป่วยด้วยโรคทางประสาทวิทยาซึ่งพบได้ไม่บ่อยนัก ...

ความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิง เป็นสิ่งที่พบได้ทุกมุมโลก สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เรายังไม่ตระหนักถึงปัญหานี้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพราะเรายังมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ ...

เมื่อพูดถึงการต่อสู้เพื่อให้คนที่มีรสนิยมรักเพศเดียวกันและกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศได้รับการยอมรับจากสังคม และมีพื้นที่ให้คนกลุ่มนี้ได้แสดงออกถึงตัวตนของแต่ละคน เราจะเห็นเรื่องราวเหล่านี้อยู่ในอินเตอร์เน็ต ในข่าว ในสื่อต่างๆ ยกเว้น ในห้องเรียน ...

เราสอนลูกสาวให้ต่อสู้กับเรื่องการเหมารวม ตีตรา และการไล่กวดความฝันที่ตั้งไว้ แต่กับลูกชาย ทำไมเราไม่สอนแบบนั้นบ้าง ...

แมรี กอนซาเลซ ดี-คลินท์ สมาชิกสภาผู้แทนรัฐเท็กซัส ยื่นร่างรัฐบัญญัติเอชบี 1547 (House Bill 1547) เรียกร้องให้การเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาต้องมีหัวข้อว่าด้วยการศึกษาเพศสภาพ “อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย” ...

การวิจัยเพื่อทบทวนการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา (Sexuality Education) ในสถานศึกษาไทยนี้ สำรวจและเก็บข้อมูลจากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้มีส่วนผลักดันเชิงนโยบายระดับชาติ ...

หลังจากมีผู้ปกครองคนหนึ่งถ่ายภาพตำราเรียนเพศศึกษาของลูกที่มีข้อความแสดงให้เห็นผู้หญิงกำลังพูดกับผู้ชายว่า "ไหน ขอดูองคชาติของเธอหน่อย"  แล้วโพสลงบนโซเชียลมีเดีย พร้อมทั้งปรารถถึงภาพประกอบว่าดูไม่เหมาะสม ทำให้เกิดวิวาทะร้อนแรงขึ้นในสื่อออนไลน์ของจีน ...

อินโฟกราฟฟิกว่าด้วยความเชื่อและความจริงเกี่ยวกับสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศที่เยาวชนยังสับสน ซึ่งทำให้ไม่สามารถตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้องเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย ...