ถึงแม้ตัวเลข แม่วัยรุ่นสหรัฐฯ จะลดลงเรื่อยๆ จนต่ำสุดในปี 2012 แต่สถาบันกุมารแพทย์ก็ออกแถลงการณ์ระบุแนวทางในการให้บริการถุงยางอนามัยแก่เยาวชน ในปี 2013 โดยอ้างอิงตัวเลขสถานการณ์ของการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของเยาวชนและการติดเชื้อเอชไอวีไว้ ...

จากรายงานตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการข่มขืนและการทำร้ายร่างกายของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกา ปี 2010 พบว่า 1 ใน 3 ของผู้หญิง และ 1 ใน 4 ของผู้ชายมีประสบการณ์ในเรื่องความรุนแรงจากคู่ตลอดชีวิตของแต่ละคน ...

ปี 2013  แม่วัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 20 ปีในประเทศเม็กซิโก มีจำนวน 467,000 คน หรือเท่ากับทุก 1 ใน 5 ของวัยรุ่นเม็กซิโกเป็นแม่วัยรุ่น ในจำนวนนี้มีเด็กหญิงที่เป็นแม่อายุ 10 -14 ปี ประมาณ 11,000 คนรวมอยู่ด้วย ...

คำถามนี้ฟังดูคล้ายว่า สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกำลังทรงตัวและต้องทำให้ลดลง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ปัญหานี้กำลังมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยสังเกตจากข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ...

จากการศึกษาพบว่า ภายในเวลาเกือบ 20 ปี (1991-2013) เอสโตเนียประสบความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายคลินิกสุขภาพวัยรุ่นจากระดับล่างสู่ระดับชาติ จนส่งผลให้เยาวชนอายุ 15-24 ปี มีอัตราการทำแท้ง ลดลง 37% การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ลดลง 55% และติดเชื้อเอชไอวีลดลง 89%  ในปี 2009 ...

เมื่อถามว่าทำไมตัวเลขของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์มีจำนวนลดลง คำตอบง่ายๆ แบบที่เราคิดออกทันที คือ แสดงว่าเด็กมีเซ็กส์กันน้อยลง หรือเด็กใช้วิธีคุมกำเนิดที่ได้ผลกันมากขึ้น หรือไม่ก็เป็นผลจากทั้งสองพฤติกรรม แล้วคำตอบนี้ถูกต้องไหม ...

อังกฤษ เป็นประเทศตัวอย่างประเทศหนึ่งสำหรับการศึกษาการทำงานเพื่อลดจำนวนแม่วัยรุ่น แม้การดำเนินยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของอังกฤษ 10 ปี (1998 - 2008)  ทำไม่ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ คือลดจำนวนแม่วัยรุ่นลงครึ่งหนึ่งให้ได้ภายในปี 2010 แต่แนวโน้มของการลดลงก็เหมือน "โยนหินลงน้ำ" คือดิ่งลงต่ำเรื่อยๆ ...

ทุกสองปี สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโคโลราโด  ในรัฐโคโลราโด จะทำการสำรวจเด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาต้นและปลายกว่า 220 แห่ง จำนวน 40,000 คน ทั่วทั้งรัฐ เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทั้งด้านสุขภาพและจิตใจ ตั้งแต่เรื่องฆ่าตัวตาย การข่มเหงรังแก แอลกอฮอล์ บุหรี่  สารเสพติด เช่น กัญชา รวมทั้งสุขภาพทางเพศ ...

จากรายงานล่าสุดที่เผยแพร่โดยกรมควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา ในช่วงปี 2011 -2013 มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดของผู้หญิงสหรัฐ วัย 15 -44 ปี ซึ่งคุมกำเนิดถึงร้อยละ  61.7 จากจำนวนผู้หญิงทั้งหมดวัยเดียวกันที่มีอยู่ 60.9 ล้านคน พบว่าผู้หญิงสหรัฐ เลือกวิธีคุมกำเนิด โดยใส่ห่วงอนามัยเพิ่มขึ้นถึงสองเท่า ...

ฮัสฟา  เอ็ม เด็กสาวอายุ 17 ปี นักศึกษาปีที่สองของมหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ ในรัฐมิสซูรี่ สหรัฐฯ สนใจการสร้างบรรยากาศของความเท่าเทียมทางเพศให้เกิดในชุมชนของเธอ  เพราะนี่คือเรื่องพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน เธอทำงานเพื่อส่งเสริมเรื่องความหลากหลายทางเพศผ่านสื่อและโครงการต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ...