เนเธอร์แลนด์เคยมีอัตราท้องในวัยรุ่นสูงเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป แต่หลังจากทำงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องจากภาคส่วนต่างๆ จึงทำให้เนเธอร์แลนด์มีอัตราการเกิดและยุติการตั้งครรภ์ต่ำที่สุดในโลก(ปี 2011-2012) เกิดจากภาครัฐให้การสนับสนุนและดูแลสวัสดิการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเยาวชนไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขและการสอนเรื่องเพศศึกษาและความสัมพันธ์ในทุกระดับ ...

รายงานข่าวสถานการณ์ในวัยรุ่น จากการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 1 ประเด็น “การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) มูลนิธิแพธทูเฮลท์ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และภาคีเครือข่ายกว่า 20 องค์กร ...

 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน ทุก 4 นาทีมีวัยรุ่นคลอดลูก 1 คน ที่แย่กว่านั้น คือ ทุก 2 ชั่วโมงมีเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปีคลอดลูก 1 คน   นั่นหมายความว่าปัจจุบัน ทารกทุก 1 ใน 6 เกิดจากแม่ที่ยังเป็นเด็กหญิง ...

ผู้เขียน: แสงจันทร์ เมธาตระกูล มูลนิธิแพธทูเฮล์ท หมายเหตุ : บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารที่ใช้ประกอบกิจกรรมเสริมทักษะหัวข้อ “โรงเรียนไหนอยากทำศูนย์การเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 14 แห่ง” ในการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศครั้งที่ 1 : การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เมื่อวันที่ 8 – 10  กันยายน  2557 อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี   ความเป็นมา…