ฮัสฟา  เอ็ม เด็กสาวอายุ 17 ปี นักศึกษาปีที่สองของมหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ ในรัฐมิสซูรี่ สหรัฐฯ สนใจการสร้างบรรยากาศของความเท่าเทียมทางเพศให้เกิดในชุมชนของเธอ  เพราะนี่คือเรื่องพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน เธอทำงานเพื่อส่งเสริมเรื่องความหลากหลายทางเพศผ่านสื่อและโครงการต่างๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเขียนบทความลงวารสารที่เผยแพร่ผ่านออนไลน์ วิเคราะห์ วิพากษ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกจากสายตาของนักคิดที่ใช้กรอบการมองแบบเพศสภาวะ เพื่อให้เพื่อนๆ ได้ดูดซึมข้อมูล ความคิดเกี่ยวกับเรื่องสิทธิสตรี แม้บางครั้งถึงขั้นเกิดวิวาทะกับเพื่อนร่วมห้องของเธอเองก็ตาม นอกจากเขียนบทความแล้ว ฮัสฟา เอ็ม ยังเข้าร่วมโครงการกับเวบไซต์ dosomething ที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนคิดแคมเปญเล็กๆ ในชุมชนที่ตัวเองอยู่เพื่อรณรงค์เรื่องการเหมารวมทางเพศ  โดยเชิญชวนให้เพื่อนๆ นำป้ายคำว่า sexist ไปติดในร้านที่ขายแผ่นซีดี ดีวีดีที่มีเนื้อหาว่าด้วยการรังเกียจ แบ่งแยก กีดกันความเป็นผู้หญิง เป็นตัวอย่างหนึ่งของการสร้างพื้นที่ให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยเยาวชนเอง

รู้จักเวบไซต์ dosomething
เป็นองค์กรที่มีสมาชิกอายุระหว่าง 13 – 25 ปีทั่วโลกกว่า 3 ล้านคน เวบไซต์แห่งนี้คือพื้นที่ของเยาวชนที่อยากเปลี่ยนแปลงสังคมด้านต่างๆ โดยไม่ต้องใช้เงิน ไม่ใช้รถ และไม่ใช้คนแก่ แต่เน้นให้คิดโครงการง่ายๆ ที่ตัวเองทำได้มาแสดง เพื่อให้คนที่สนใจในเรื่องเดียวกันได้สมัครเข้าร่วมเป็นทีม

สำหรับผู้ที่ต้องการเสนอโครงการเข้าไป ต้องแสดงให้เห็นกระบวนการทำงาน 4 ขั้นตอนคือ

ขั้นตอนที่ 1 ระบุปัญหาที่ตัวเองต้องการแก้ไขและบอกวิธีแก้ไขให้ชัดเจน

ขั้นตอนที่ 2 วางแผน เตรียมอุปกรณ์ ข้าวของที่ต้องใช้ รวมทั้งการหาอาสาสมัครเพื่อร่วมแสดงกิจกรรมที่ออกแบบไว้

ขั้นตอนที่ 3 ลงมือทำ เพื่อให้เห็นกับตาตัวเองว่าสิ่งที่วางแผนไว้นั้น ส่งผลด้านใดออกมาบ้าง

ขั้นตอนที่ 4 พิสูจน์ว่าได้ทำจริง ด้วยการถ่ายรูปอาสาสมัครที่ร่วมทำกิจกรรมในสถานที่ต่างๆ มาลงเวบไซต์ ให้เป็นประวัติผลงานของตัวเอง และเพื่อโอกาสในการชิงทุนการศึกษา

print

Leave a Reply