สิ่งที่ผู้กำหนดนโยบายควรให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างเร่งด่วนคือ  ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพทุกช่วงวัย เพื่อให้ทุกการตั้งครรภ์เป็นที่ต้องการ และการคลอดทุกครั้งปลอดภัย โดยลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้ต่ำกว่าระดับที่เป็นอยู่โดยเร็ว

ดร. วาสนา อิ่มเอม
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
print

Leave a Reply