หลังจากมีผู้ปกครองคนหนึ่งถ่ายภาพตำราเรียนเพศศึกษาของลูกที่มีข้อความแสดงให้เห็นผู้หญิงกำลังพูดกับผู้ชายว่า “ไหน ขอดูองคชาติของเธอหน่อย”  แล้วโพสลงบนโซเชียลมีเดีย พร้อมทั้งปรารถถึงภาพประกอบว่าดูไม่เหมาะสม ทำให้เกิดวิวาทะร้อนแรงขึ้นในสื่อออนไลน์ของจีนถึงการเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับตำราเรียนเพศศึกษาที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัย Beijing Normal ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ชุดตำราเรียนที่ผลิตขึ้นนี้ชื่อว่า “ชื่นชมชีวิต”  

ชุดตำราเรียนนี้ชื่อว่า “ชื่นชมชีวิต”  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสื่อการสอนเรื่องเพศศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาของเด็กอายุ 6 -12 ปี โดยแบ่งเนื้อหาตามระดับอายุ ในเด็กเล็ก จะได้เรียนรู้อวัยวะสืบพันธุ์ทั้งภายนอกและภายในของหญิงและชายจากภาพประกอบที่วาดให้เห็นอวัยวะทุกส่วนชัดเจน เพื่อทำให้ครูผู้สอนและเด็กคุ้นเคยกับการพูดคุยถึงอวัยวะเหล่านี้ว่าเป็นเรื่องปกติในเด็กที่โตขึ้น จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการมีประจำเดือน การมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ และหัวข้ออื่น ส่วนในเด็กที๋โตขึ้นไปอีก ตำราเรียนจะพูดถึงการรักเพศเดียวกันว่าเป็นเรื่องปกติ และมีภาพประกอบที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนสองคนกำลังคุยกับครูถึงเรื่องที่มีเพื่อนบ้านสองคนเป็นผู้หญิงอยู่กินด้วยกันเหมือนเป็นสามีภรรยา

เนื้อหาและภาพประกอบที่บรรจุลงไปเป็นตำราเรียนได้รับเสียงชื่นชมจากฝ่ายที่เห็นว่า การสอนเรื่องเพศในจีนนั้นล้าหลังมานานแล้ว ถึงเวลาแล้วที่ต้องเปิดกว้างและปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตคนสมัยใหม่ที่มีทั้งคนรักเพศตรงข้ามและรักเพศเดียวกัน ในขณะที่ฝ่ายไม่เห็นด้วยก็แย้งว่า อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการสอนเพศศึกษา แต่ไม่ใช่มุ่งให้ความสนใจแต่เรื่องภาพโป๊และเรื่องจิ๊บจ๊อยเหล่านี้

ส่วนผู้ที่รับผิดชอบการจัดทำเนื้อหา คือ มหาวิทยาลัย Beijing Normal อธิบายถึงวัตถุประสงค์ที่อยู่เบื้องหลังการจัดทำตาราเรียนในรูปแบบนี้ว่า เพื่อให้เด็กรู้จักการดูแลป้องกันตนเองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ดังนั้น ทั้งภาพและเนื้อหาจึงไม่ควรมีแต่เรื่องของคนรักเพศตรงข้าม แต่ควรครอบคลุมคนกลุ่มที่รักเพศเดียวกันซึ่งมีทั้งชายรักชายและหญิงรักหญิง

นอกจากนั้น เนื้อหาหนังสือยังเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ โดยอธิบายถึงความเท่าเทียมกันในการมีงานทำและอาชีพทุกอาชีพว่าทำได้ทั้งหญิงและชาย เช่น การเป็นทหาร การเป็นคนงานในโรงงาน

ดิดี นักศึกษาที่กำลังเรียนวารสารศาสตร์เป็นคนหนึ่งที่ออกมาส่งเสียงสนับสนุนโดยเขียนลงบล็อกของเขาถึงการที่ตำราเรียนทำให้ผู้เรียนตั้งแต่ยังเล็กเข้าใจถึงบทบาทของหญิงชายที่เท่าเทียมกันว่า

“ผมถึงกับน้ำตาไหลเมื่อได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ก้าวกระโดดในเรื่องการสอนเพศศึกษาจากตำราเรียนนี้ เพราะการที่เด็กเล็กๆ ทั้งหญิงและชายได้เรียนรู้ว่าทุกอาชีพล้วนไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเพศ จะช่วยปลูกฝังความคิดที่ทำให้ลดการตีตรา การกีดกันทางเพศลงได้ เพราะเด็กๆ จะเห็นว่านี่คือเรื่องปกติธรรมดา”

print

Leave a Reply