บรรยากาศแถลงข่าวโอกาสทอง2_heroNEWsave

สสส.ได้จัดทำชุดความรู้ และชุดกิจกรรมเสริมความรู้สร้างภูมิคุ้มกันเรื่องเพศ ได้แก่ แบบประเมินความพร้อมคุยเรื่องเพศ คู่มือและแผ่นพับ “โอกาสทองคุยเรื่องเพศกับลูก” เว็บไซต์ www.คุยเรื่องเพศ.com และรายการโทรทัศน์ ‘Sexpert Family’ ออกอากาศทางช่อง 8 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16:15-17:15น. และยังมีการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์, สื่อวิทยุ, สื่อออนไลน์ เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักในเรื่องนี้อีกด้วย

มีงานวิจัยหลายชิ้นทั้งต่างประเทศและในประเทศ พบว่าครอบครัวที่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ได้พูดคุยเรื่องเพศกับเด็กตามปกติ มีแนวโน้มจะช่วยป้องกัน และลดความเสี่ยงจากปัญหาทางเพศแก่เด็กวัยรุ่นได้มากกว่าครอบครัวที่ไม่ได้ คุย

ด้วยเหตุนี้  สสส.ภายใต้แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ จึงร่วมมือกับหลายหน่วยงานและภาคีเครือข่ายสร้างเสริมทักษะและความรู้ความ เข้าใจในเรื่องเพศให้กับทั้งผู้ใหญ่และตัววัยรุ่น โดยจัดทำชุดเครื่องมือสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะการคุยเรื่องเพศกับลูก รวมถึงมีหลักสูตรอบรม “พลิกมุมมองเรื่องเพศ คุยกับลูกเชิงบวก”เพื่อช่วยเสริมทักษะให้พ่อแม่ได้มีวัคซีนที่ดีที่สุดในการ สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหาในเรื่องนี้ให้กับลูกหลานอย่างได้ผล

การฉวยโอกาสทองในการพูดคุยกับลูก  เป็น วัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องนี้ให้แก่เด็ก เยาวชน และสามารถทำได้ในทุกครอบครัว โดยมีหลักการง่ายๆ คือการเปิดโอกาสคุย (ซึ่งจะช่วย)ปิดโอกาสพลาดแค่มีความรู้และเข้าใจที่ถูกต้องใน 3 เรื่อง คือ 1. ทัศนคติเรื่องเพศ 2.ความรู้เรื่องเพศ 3.ทักษะพูดคุยสื่อสาร เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้เด็กสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้อย่างปลอดภัยและดี ต่อสุขภาพ ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการ สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)กล่าวในการแถลงข่าวเปิด โครงการ “โอกาสทองคุยเรื่องเพศกับลูก”

ข้อมูลจากหลายงานวิจัยล้วนตอกย้ำว่า ความสำเร็จของการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนั้น มีพ่อแม่ ผู้ปกครองเป็นกุญแจสำคัญ  โดยพ่อแม่ควรคว้าโอกาสทองในการคุยกับลูก คือ 1. เมื่อเด็กอยากคุย เริ่มสนใจอยากรู้ 2. เมื่อมีโอกาส ไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาที่ดูละคร ข่าว หรือมีเหตุการณ์เชื่อมโยง และ 3. เมื่อจำเป็นต้องคุย หากเด็กไม่ถาม เราจำเป็นต้องสร้างโอกาสในการคุย เช่น ตอนลูกเริ่มมีแฟน หรือสังเกตเห็นการแสดงออกที่เปลี่ยนไป

สำหรับหลักสูตร พลิกมุมมองเรื่องเพศ คุยกับลูกเชิงบวกเป็นการ จัดอบรมที่ช่วยให้ผู้ปกครองได้ทบทวน เรียนรู้ทั้งจากตัวเองและผู้อื่น ทดลองคิด และฝึกทักษะสำคัญที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการสื่อสารเรื่องเพศเชิงบวกกับลูก หลาน สื่อสารในครอบครัวได้อย่างเป็นมิตร ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ ทำให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองได้เปิดใจมีมุมมองใหม่เรื่องเพศ เพิ่มทักษะการรับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตามบริบทของแต่ละครอบครัว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-315-7550, 061-919-0111

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

print

Leave a Reply