banner_14-Jan-2015_resize

 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน ทุก 4 นาทีมีวัยรุ่นคลอดลูก 1 คน ที่แย่กว่านั้น คือ ทุก 2 ชั่วโมงมีเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปีคลอดลูก 1 คน   นั่นหมายความว่าปัจจุบัน ทารกทุก 1 ใน 6 เกิดจากแม่ที่ยังเป็นเด็กหญิง

คาสปาร์ พีค
ผู้แทนประจำประเทศไทย กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)

ในพิธีเปิดการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศครั้งที่ 1 “การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”  ​เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ผู้แทนประจำประเทศไทยได้ย้ำถึงการแก้ปัญหาดังกล่าวว่าจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วนนับตั้งแต่บ้าน โรงเรียน ตลอดจนคนทำงานด้านสาธารณสุข ที่สำคัญคือการสร้างบรรยากาศของสื่อสารระหว่างผู้ใหญ่และเด็กในเรื่องเพศที่ต้องอาศัยความใจกว้างและการสอนให้รู้เข้าใจตั้งแต่เล็กๆ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ได้เชิญศาสตราจารย์โรเจอร์ อิงแฮม ผู้เชี่ยวชาญแห่งศูนย์วิจัยด้านสุขภาพทางเพศ มหาวิทยาลัยเซาท์แธมตัน ประเทศอังกฤษ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศอังกฤษที่สามารถลดอัตราการตั้งครรภในวัยรุ่นลงได้ถึง 50% ในช่วงเวลา 12 ปี โดยศาสตราจารย์อิงแฮมพบว่าความสำเร็จที่สำคัญของการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิของเด็กและเยาวชน 2 เรื่อง คือสิทธิที่จะได้เรียนรู้เรื่องสัมพันธภาพและเพศศึกษาอย่างเหมาะสมตั้งแต่วัยเด็กเล็กในครอบครัวจนถึงในสถานศึกษา และสิทธิการเข้าถึงบริการคุมกำเนิดได้โดยง่าย ซึ่งทั้งสองปัจจัยจะเกิดขึ้นได้เมื่อ​หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีนโยบายชัดเจน และมีการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับปัญหานี้ในทุกระดับ รวมถึงตัวผู้ปกครองให้เข้าใจเรื่องสุขภาวะทางเพศและมีทักษะการสื่อสารทางบวกกับวัยรุ่นในเรื่อง เพศ  ทั้งนี้ ผลงานวิจัยทั้งในอังกฤษและหลายประเทศยืนยันว่า การได้เรียนรู้เรื่องเพศ และการเข้าถึงบริการคุมกำเนิด ไม่ได้เป็นตัวกระตุ้นให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์มากขึ้น ตรงข้าม วัยรุ่นที่เข้าถึงสิทธิ์ดังกล่าวกลับมีแนวโน้มลดการมีเพศสัมพันธ์ลงด้วย

นอกจากการจัดประชุมเพือถกปัญหาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแล้ว UNFPA ประเทศไทย ยังได้ร่วมออกบูธในงานประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กรที่ได้ทำงานร่วมกับสังคมไทยมากว่าสี่สิบปีแล้ว เพื่อทำให้ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยมีสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดีขึ้น

print

Leave a Reply