สหภาพนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยอีสต์ แอนเกลีย (The University of East Anglia) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองนอร์วิช ประเทศอังกฤษเป็นตัวอย่างของการจัดการเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดภายในหอพักของมหาวิทยาลัยและในย่านใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นในบาร์ ระหว่างการเดินทาง หรือกระทั่งผ่านอินเตอร์เน็ต โดยจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยกิจกรรมเหล่านี้มีวิธีการทำอย่างไร ถือเป็นเรื่องที่น่าศึกษา เพราะมีการสร้างความร่วมมือจากหลายภาคส่วน   เพื่อสามารถนำมาปรับใช้กับชุมชนที่ต้องการทำงานรณรงค์ในพื้นที่ได้

ทำการสำรวจพื้นที่ เพื่อติดตั้งไฟสว่างเพิ่มขึ้น แคมเปญ Light Up Campus เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สหภาพจัดขึ้นโดยให้ผู้ที่ทำงานหรือเรียนในมหาวิทยาลัยเข้ามาทำแบบสอบถามผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อสำรวจความเห็นว่ามีบริเวณใดบ้างในมหาวิทยาลัยที่เดินผ่านแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยติดตั้งแสงสว่างเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงที่กลางวันสั้น
พนักงานมีทักษะรายงานเหตุร้ายและเป็นเพื่อนปรับทุกข์ The Good Night Out Project คือกิจกรรมที่สหภาพนักศึกษาทำร่วมกันตามมหาวิทยาลัยต่างๆ  โดยร่วมมือกับเจ้าของบาร์ที่ตั้งอยู่โดยรอบมหาวิทยาลัย  จัดอบรมพนักงานในบาร์ พนักงานรักษาความปลอดภัย และผู้จัดการร้าน จำนวนรวม 200 คนให้มีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีรายงานเหตุร้ายที่เกิดในร้านว่ามีขั้นตอนอย่างไรจึงน่าเชื่อถือ และไม่เป็นการละเมิดผู้ถูกทำร้าย รวมทั้งฝึกทักษะในการพูดคุยกับนักศึกษาที่ตกอยู่ในความทุกข์ วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อตอกย้ำให้นักศึกษาที่มาทำงานพิเศษหารายได้มีความมั่นใจที่จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเมื่อเห็นเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศ
อย่ายอม เมื่อเห็นหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ โครงการนี้ เป็นการรณรงค์ต่อเนื่องมาจาก The Good Night Out Project เพื่อให้กระบวนการรายงานเหตุร้ายนั้นทำได้อย่างต่อเนื่อง และคนที่พบเหตุร้ายมีความมั่นใจว่าเรื่องที่แจ้งนั้นจะเป็นความลับและจะมีการรายงานผลการติดตามอย่างจริงจัง สหภาพนักศึกษาจึงทำแคมเปญ Never Ok  บนเวบไซต์ เพื่อให้ผู้ที่ประสบเหตุการณ์มีช่องทางในการติดต่อขอรับคำปรึกษาผ่านสายด่วนในเวลากลางคืน หรือขอคำแนะนำด้านต่างๆ รวมทั้งเล่าประสบการณ์ที่พบ โดยทั้งหมดนี้ จะไม่มีการระบุหรือเปิดเผยตัวตนของผู้ประสบเหตุ และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งยังจัดทำภาพและวิดิโอสำหรับนำไปใช้เผยแพร่บนสื่อโซเชียลมีเดียได้สะดวก เพื่อช่วยกันสนับสนุนให้ทุกคนรับรู้ว่า มีการกระทำแบบใดบ้างที่ “อย่ายอมรับ” เพราะถือเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ
กลับบ้านปลอดภัยเมื่อใช้บริการระบบแท๊กซี่ โครงการนี้มีชื่อว่า Safer Taxi Scheme เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสหภาพนักศึกษาและเครือข่ายบริษัทแท๊กซี่เอกชนในเมือง หากนักศึกษาคนใดที่จำเป็นต้องเดินทางตามลำพังเพื่อออกจากหอพักหรือกลับเข้าหอพักในตอนกลางคืนภายในเมือง หรือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เหตุไม่น่าไว้วางใจ  สามารถโทรศัพท์เรียกใช้บริการจากแท๊กซี่ได้ บริการนี้มีข้อดีคือนักศึกษาไม่ต้องจ่ายเงินแก่แท๊กซี่ทันที เพียงโทรเรียกบริษัทแท๊กซี่บริษัทใดก็ได้ที่มีรายชื่อร่วมเป็นภาคีให้มารับ หรือส่ง และรอรับข้อความว่าแท๊กซี่เลขทะเบียนรถใดจะมารับ  เมื่อลงจากรถ ให้แจ้งรหัสนักศึกษาของตนเองพร้อมกับเซ็นต์เอกสารใบแจ้งหนี้ของแท๊กซี่ จากนั้น บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินจากสหภาพนักศึกษา ซึ่งจะจ่ายเงินสำรองให้ก่อนและเรียกเก็บเงินจากนักศึกษาคนที่ใช้บริการภายหลัง

ขายผ้าอนามัยในราคาที่ไม่บวกกำไร เพื่อให้ผู้หญิงมีสุขอนามัย นอกจากกิจกรรมต่างๆ ที่สหภาพนักศึกษาทำงานร่วมกับหน่วยงานหลากหลายที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศในท้องถิ่นแล้ว ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การขายผ้าอนามัยทุกแบบในราคาที่ไม่มีการบวกกำไร เพื่อต่อต้านการที่รัฐบาลอังกฤษเรียกเก็บภาษีสินค้าประเภทผ้าอนามัยเพิ่มจากเดิมอีก 5% เพราะจัดให้เป็นสินค้าประเภทฟุ่มเฟือย  โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้ถือเป็นที่แรกในประเทศอังกฤษที่ขายผ้าอนามัยทุกรูปแบบทั้งแบบสอด แบบแผ่น ในราคาเดียวกับที่รับมา นั่นคือ ซื้อมาราคาเท่าไหร่ ก็ขายราคาเท่านั้น เลขานุการและรองประธานฝ่ายสังคมของสหภาพสะท้อนความเห็นในเรื่องนี้ว่าเพราะต้องการเรียกร้องให้สังคมเห็นถึงความจำเป็นของการใช้ผ้าอนามัยของผู้หญิง ซึ่งแต่ละคนต้องใช้ถึงประมาณ 17,000 แผ่นตลอดช่วงชีวิตที่มีประจำเดือน ดังนั้น จึงควรถือเป็นสินค้าพื้นฐานด้านสุขภาพ เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนสามารถซื้อผ้าอนามัยได้โดยไม่กระทบฐานะทางเศรษฐกิจ

print

Leave a Reply