โครงการพ่อแม่สร้างสรรค์ ผู้นำใส่ใจ ร่วมสร้างภูมิป้องกันภัยการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น โดย บ้านสคูล ศูนย์เยาวชนจังหวัดเชียงราย เป็นหนึ่งใน 17 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNFPA ประเทศไทย

UNFPA ประเทศไทยให้ความสำคัญแก่การลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน ด้วยเล็งเห็นว่าโลกในปัจจุบันมีประชากรวัยหนุ่มสาวเป็นจำนวนเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุซึ่งต้องพึ่งพาการนำของคนรุ่นใหม่ การสร้างและส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำของเด็กและเยาวชนในวันนี้จึงเรื่องที่ มีความสำคัญลำดับต้นๆ อย่างไรก็ดี เด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบันยังเผชิญปัญหาหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ในปี 2557 ได้ให้การสนับสนุนโครงการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้สามารถ ปกป้องตนเองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ จำนวนรวม 17 โครงการโดยดำเนินงานในปี 2558  

พ่อแม่ มุมมองที่เปลี่ยนไปกับแรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่นของบ้านสคูล

โดย เกศกานดา รตจีน : บ้านสคูล ศูนย์เยาวชนจังหวัดเชียงราย

IMG_5217  IMG_5323

IMG_5529   IMG_5428 Cropped

ปกติครอบครัวเราไม่เคยได้มีโอกาสพูดคุยหรือทำกิจกรรมร่วมกันเลย พ่อ แม่ ลูก อยู่คนละที่ และด้วยเรื่องบาดหมางในอดีตของลูกทั้งสองทำให้ครอบครัวเราแทบจะไม่ได้เปิดใจคุยกัน พี่น้องต้องห่างเหินกัน มันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงสำหรับแม่มาก แต่การเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมครอบครัวของบ้านสคูล ทำให้ครอบครัวเราได้กอดกันอีกครั้ง เข้าใจกันอีกครั้ง แม่ไม่รู้จะขอบคุณอย่างไร แต่อยากบอกว่ามันทำให้ครอบครัวของเรากลับคืนมาอย่างน่าอัศจรรย์ใจ

คุณแม่ท่านหนึ่งเผยความรู้สึกหลังจากได้เข้าร่วมการอบรมการสื่อสารของครอบครัว เพื่อปรับทัศนคติและพัฒนาศักยภาพของผู้ปกครองและผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นภายใต้โครงการพ่อแม่สร้างสรรค์ ผู้นำใส่ใจ ร่วมสร้างภูมิป้องกันภัยการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น โดย บ้านสคูล ศูนย์เยาวชนจังหวัดเชียงราย เพื่อเปิดมุมมองแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการสื่อสารเรื่องเพศ รวมทั้งปรับทัศนคติและสร้างความตระหนักว่าเรื่องเพศไม่ใช่เพียงแค่เพศสัมพันธ์ แต่เป็นเรื่องที่มองได้รอบด้านและครอบคลุมวิถีชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจในร่างกาย จิตใจ บทบาททางเพศ  และพฤติกรรม รวมทั้งได้มองเห็นความสำคัญของการพูดคุยเรื่องเพศกับลูกหลาน ในแต่ละช่วงวัย

ในกิจกรรม ‘2 generations’ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนสองวัยมองเรื่องเดียวกันเหมือนหรือต่างกันอย่างไร บ้านสคูลได้แบ่งกลุ่มให้ผู้ปกครองและลูกหลานแยกออกจากกัน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดในโจทย์เดียวกัน “หากเราแอบชอบรุ่นพี่จะทำอย่างไร” สมาชิกแต่ละกลุ่มได้ย้อนเวลากลับไปในยุคของตนเองและเล่าถึงวิธีการและความคิดในช่วงเวลานั้น ภาพที่ผู้ปกครองและวัยรุ่นได้ร่วมกันแบ่งปันทำให้ต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันมากขึ้น พ่อแม่ได้ย้อนกลับไปมองเห็นว่าตนก็ไม่ต่างอะไรกับลูกหลานของตน ที่มีพฤติกรรมและความต้องการที่เสี่ยงเหมือนกัน เพียงแค่ยุคสมัยที่ต่างกันเท่านั้น จากพ่อแม่ที่ไม่เคยเปิดใจ กลับเริ่มมีมุมมองใหม่ว่าการไม่พูดคุยและสื่อสารอย่างเหมาะสมกับลูก ก็จะทำให้เกิดปัญหาบานปลายได้เช่นกัน กิจกรรมนี้จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้พ่อแม่ได้เรียนรู้และเริ่มสื่อสารกับลูกหลานของตนอย่างจริงจัง

“การอบรมนี้ทำให้แม่ได้เรียนรู้เรื่องการดูแลลูกหลานที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น  ได้เข้าใจเขามากขึ้น และเห็นความแตกต่างระหว่างวัยรุ่นยุคปัจจุบันกับวัยรุ่นในอดีต  จากนี้แม่คงต้องเริ่มปรับตัวเพื่อให้คุยกับลูกได้มากขึ้นกว่าเดิม” คุณแม่ท่านหนึ่งกล่าวในช่วงสรุปท้ายกิจกรรม 2 Generations

การทำงานช่วง 10 ปีที่ผ่านมาของบ้านสคูล มุ่งหวังที่จะสร้างช่องทางและสถานที่เป็นมิตรในการช่วยเหลือวัยรุ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้พวกเขาสามารถเผชิญกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างเท่าทัน รวมทั้งมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และเสริมความรู้ในเรื่องเพศอย่างรอบด้านแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น รวมทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่มีส่วนร่วมต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยเห็นว่าความรู้มิใช่เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพียงอย่างเดียว แต่การสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจของครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่า  การทำให้ครอบครัวได้มีความเข้าใจต่อสถานการณ์ปัญหา และเรียนรู้ธรรมชาติของวัยรุ่นจึงนำไปสู่ความสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีของสมาชิกในครอบครัว

แม้บ้านสคูล จะเป็นองค์กรเล็กๆ ที่มีบุคลากรจำนวนไม่มาก แต่กลับมีพลังในการทำงานที่ยิ่งใหญ่ เราทำงานร่วมกับเครือข่ายทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยเหลือวัยรุ่นที่กำลังมืดแปดด้าน เช่น วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยช่วยให้เขาเปลี่ยนมุมมองว่าเขาไม่จำเป็นต้องทำแท้งเพียงอย่างเดียว หรือไม่จำเป็นต้องทิ้งเด็ก เพราะได้ตระหนักว่าเด็กนั้นมีชีวิตและเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตน เพียงแต่วัยรุ่นเหล่านั้นอาจยังไม่พร้อมที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่  เครือข่ายนักสังคมสงเคราะห์และมูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือในการรอคลอดและมอบเด็กให้ในอนาคต ด้วยเครือข่ายการทำงานที่รอบด้าน บ้านสคูลจึงไม่โดดเดี่ยวในการช่วยเหลือเยาวชน  แม้บางครั้งพวกเราจะเคยท้อกับการทำงานที่ขาดทั้งเงินทุนสนับสนุนและบุคลากร แต่สิ่งที่ขับเคลื่อนให้เรายังคงก้าวต่อไปคือเสียงสะท้อนของน้องๆ ที่เคยประสบปัญหาและได้รับโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างระวังอีกครั้ง “หนูเคยพลาดพลั้งในชีวิต และเพราะพี่ทำให้หนูได้เห็นหนทางที่จะแก้ตัว”

บ้านสคูลได้ช่วยให้เด็กผ่านพ้นปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของพลังในการทำงาน ส่วนเป้าหมายในอนาคตนั้น เราจะยังคงยึดมั่นในการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับวัยรุ่นกลุ่มที่สังคมทั่วไปมองว่าเป็นตัวปัญหา โดยพลิกบทบาทให้พวกเขาเป็นผู้ช่วยแก้ปัญหาในสังคม ผ่านกระบวนการทำงานร่วมกับตัววัยรุ่น พ่อแม่ คนทำงานด้านวัยรุ่น และองค์กรภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมในเชียงราย ให้พวกเขาได้เปิดใจ เข้าใจ และร่วมกันเรียนรู้ เปิดมุมมองเรื่องเพศที่รอบด้าน เพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและปัญหาด้านโรคติดต่อต่างๆ รวมทั้งเอชไอวีเอดส์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาคีหรือแหล่งทุนที่เห็นถึงความสำคัญของบ้านสคูล เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อการทำงานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมต่อไป

print

Leave a Reply