“อัตราการตั้งครรภ์”  คืออะไร ต่างจาก”อัตราการคลอด” อย่างไร ทำไมเราต้องใช้เกณฑ์อายุ 15-19 ปี เมื่อพูดถึงสถิติท้องในวัยรุ่น คำเหล่านี้มีความสำคัญ เพราะจะทำให้เรามีข้อมูลที่ถูกต้อง นำไปสู่การทำงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่จริง

ชมคลิป

print

Leave a Reply