กรมการศึกษา อังกฤษ ซึ่งรับผิดชอบการจัดทำหลักสูตรวิชา “เพศและสัมพันธภาพ” กำลังรวบรวมความเห็นผู้เรียนและผู้ปกครองว่าควรได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการส่งข้อความเกี่ยวกับเซ็กส์  ภาพโป๊ทางออนไลน์   การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย รวมทั้งเรื่องความหลากหลายทางเพศหรือไม่

เนื่องจากหลักสูตรวิชา “เพศและสัมพันธภาพ” ที่ใช้เรียนอยู่ในปัจจุบัน ไม่ได้มีการปรับปรุงเนื้อหามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 รัฐมนตรีเห็นว่าเนื้อหาที่เก่าไปแล้วของวิชานี้ “เป็นรื่องที่ยอมรับไม่ได้” และต้องการให้ปรับปรุง เพื่อเตรียมประกาศใช้ในฤดูเปิดเรียนปี 2019

แรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ผู้เกี่ยวข้องต้องหันมาทบทวนเนื้อหาและปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยใหม่เนื่องจากมีการสำรวจพบว่าตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ในอังกฤษเพิ่มขึ้นถึง 71% โดยเพิ่มจาก 4,603 รายในปี 2013-14 เป็น 7,886 ราย ในปี 2017

ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนมีนาคม กรมการศึกษาได้ประกาศให้วิชา “เพศและสัมพันธภาพ” เป็นวิชาบังคับที่ทุกโรงเรียนในทุกสังกัดและทุกระดับต้องสอน แต่เลขาธิการการศึกษา จัสติน กรีนนิ่ง เห็นว่าเนื้อหาในตำราปัจจุบันที่ใช้สอนนั้นมันล้าสมัยไปแล้ว “ยอมรับไม่ได้นะที่เนื้อหาของวิชานี้ไม่ได้มีการปรับปรุงมาเกือบ 20 ปีแล้ว โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งข้อความลามก เชิญชวนมีเซ็กส์ การรังแกกันผ่านทางออนไลน์ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ ลูกหลานของเราประสบอยู่ทุกวัน  ดังนั้น เด็กๆ จะต้องได้รับการสอนให้มีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีและสัมพันธภาพที่มั่นคงด้วย เราจึงเรียกร้องให้ปรับปรุงเนื้อหาวิชานี้ โดยทั้งครูผู้สอนและพ่อแม่ผู้ปกครอง โดยเฉพาะผู้เรียนที่เป็นวัยรุ่นต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับวิธีการสอนแบบใหม่ๆ”

บรูค องค์กรการกุศลที่ทำงานด้านสุขภาวะทางเพศเห็นด้วยกับการเรียกร้องให้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย เข้ากับเหตุการณ์ที่เด็กๆ กำลังเผชิญในชีวิตประจำวัน เช่นเดียวกับหน่วยงานที่ทำงานด้านการต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง มองว่าเนื้อหาที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้น ไม่ไ่ด้มีเรื่องเกี่ยวกับเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กช่วล รวมทั้งกะเทย อีกทั้งเด็กๆ ต้องเรียนรู้จักเรื่องของการยินยอมพร้อมใจและการมีสัมพันธภาพที่ส่งผลต่อสุขภาพ

“ที่ผ่านมา มีโรงเรียนน้อยแห่งมากที่สอนเด็กให้รู้จักและเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศ ซึ่งส่งผลให้คนที่มีรสนิยมเหล่านี้ไม่ได้รับความรู้ที่ทำให้ตนเองปลอดภัย และสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ มีเพียง 31% ของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศที่ได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนที่รักเพศเดียวกัน”

โทมัส พาสโก ผู้อำนวยการรณรงค์แห่ง Coalition for Marriage บอกว่าข้อเสนอให้มีการปรับปรุงเนื้อหาวิชานี้จะทำให้เด็กที่อยู่ในวัยประถมได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องรสนิยมทางเพศ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กตระหนักถึงรสนิยมทางเพศของตนเองแต่เนิ่นๆ  “ซึ่งเป็นเรื่องดี เพราะเด็กควรจะได้เรียนรู้วิธีอดกลั้นต่อความเห็นต่าง รู้จักการเคารพผู้อื่น ไม่ใช่เรียนเรื่องสัมพันธภาพในแบบผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยังไกลตัวเกินกว่าเด็กจะเข้าใจได้”

การประชุมเพื่อหารือและขอความเห็นจากกลุ่มต่างๆ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาวิชา “เพศและสัมพันธภาพ” จะใช้เวลาทั้งสิ้นแปดสัปดาห์ในการรวบรวมความเห็นก่อนจะนำมาปรับปรุงเป็นหลักสูตร เพื่อประกาศใช้ในปี 2019

 

อ้างอิงข่าว

http://www.bbc.com/news/education-42398911

http://www.independent.co.uk/news/education/education-news/lgbt-issues-taught-schools-uk-first-time-sex-education-lessons-rse-government-change-a8118056.html

print