หลักการสำหรับการพัฒนาเยาวชน สร้างขึ้นบนความเชื่อมั่นว่าหากเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมกับความพยายามในการเปลี่ยนแปลงสังคม จะก่อให้เกิดพลังหลักสามประการ ได้แก่ ความสามารถ (ความรู้และทักษะ) แรงจูงใจ (ความตระหนักรู้ประเด็นและต้นตอปัญหาหลัก ความมุ่งมั่น และสำนึกรับผิดชอบ) และ โอกาส (โอกาสที่จะทำตามความตั้งใจด้วยการกระทำที่เกี่ยวข้องและยั่งยืน)

นี่คือตัวอย่างหนึ่งจากเอกสาร “แนวคิดและตัวอย่างการทำงานพัฒนาเยาวชนโดยใช้การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย” ที่รวบรวมแนวทางการทำงาน หลักคิด และตัวอย่างในการสร้างการมีส่วนร่วมสำหรับผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพเยาวชน (คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

 

print