โครงการ It’s My Body เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กร CREA กับองค์กรพันธมิตรในชุมชน 13 แห่งในสามรัฐของอินเดียเพื่อจัดฝึกอบรมทบทวนความรู้เรื่องสิทธิทางเพศและจัดค่ายกีฬาสร้างความแข็งแกร่งด้านทักษะการเล่นฟุตบอลให้วัยรุ่นหญิง 

วัยรุ่นหญิง 1,271 คน (อายุระหว่าง 12-16 ปี) จาก 9 เขตในรัฐอุตตรประเทศ รัฐพิหารและรัฐฌาร์ขัณฑ์ สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรสิบเดือนว่าด้วยเพศสภาพ สิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ทักษะการใช้ชีวิตและสิทธิผ่านฟุตบอล พวกเธอเป็นวัยรุ่นหญิงกลุ่มที่สองที่ได้ทำงานร่วมกันกับองค์กร CREA และองค์กรพันธมิตรตามโครงการต่อเนื่อง

การฝึกอบรมดังกล่าวใช้ฟุตบอลเป็นสื่อในการสร้างความเข้าใจในหมู่เด็กหญิงถึงประเด็นที่เกี่ยวกับเสรีภาพส่วนบุคคลทางกาย ทางเลือก การยินยอมและความเป็นผู้นำ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทักษะและความสามารถในการตัดสินใจของพวกเธอในเรื่องของร่างกาย สุขอนามัย ชีวิตและความต้องการด้านข้อมูลข่าวสารและบริการในส่วนของสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์

ในช่วงสิบเดือนของการอบรม วัยรุ่นหญิงจากกลุ่มที่สองได้พัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเพศสภาพ ขนบของเพศสภาพ ความต้องการอยากได้ลูกชายมากกว่าลูกสาว และการเหยียดเพศ วัยรุ่นหญิงเหล่านี้ส่วนใหญ่เริ่มต้นตั้งคำถามและท้าทายขนบที่กดขี่ และเริ่มต้นอ้างสิทธิของตน เห็นได้ชัดเป็นพิเศษเมื่อพวกเธอเริ่มเจรจาต่อรองกับครอบครัวในประเด็นต่าง ๆ เช่น การเล่นฟุตบอล การไปเข้าร่วมการฝึกอบรมและเสื้อผ้าที่สวมใส่ (กางเกงยีนส์/เสื้อยืด/กางเกงขาสั้น)

วัยรุ่นหญิงราวร้อยละ 29 สามารถหาทางเจรจากับครอบครัวให้ยอมให้เรียนหนังสือต่อได้สำเร็จ วัยรุ่นหญิงประมาณร้อยละ 13 สามารถเจรจาให้พ่อแม่ยอมเลื่อนการแต่งงานออกไปจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาและเป็นอิสระทางการเงินเสียก่อน นอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องเรื่องบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยเพิ่มขึ้น ปัจจุบันวัยรุ่นหญิงราวร้อยละ 53 เริ่มต้นเรียกร้องขอยาบำรุงที่มีธาตุเหล็ก-โฟลิค ร้อยละ 34 เริ่มเรียกร้องขอผ้าอนามัยและร้อยละ 14 ของวัยรุ่นหญิงเริ่มร้องขอบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยเช่นการทดสอบฮีโมโกลบินและการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก

“ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาและเรียนต่อ ฉันต้องการใช้สิทธินี้มากกว่าจะทำตามแผนการที่พ่อแม่วางไว้ให้”

เพื่อขยายทักษะด้านกีฬาฟุตบอลให้วัยรุ่นหญิงและเพิ่มทัศนวิสัยเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงเล่นฟุตบอลในชุมชน องค์กร CREA ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรในชุมชนจัดค่ายกีฬา 6 แห่งในรัฐฌาร์ขัณฑ์และรัฐอุตตรประเทศ มีวัยรุ่นหญิงราว 250 คนเข้าร่วมค่ายกีฬาดังกล่าว ในวันสุดท้ายของกิจกรรมนี้ มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงล้วนซึ่งมีสื่อท้องถิ่น สมาชิกชุมชน ผู้ให้บริการด้านสุขอนามัยท้องถิ่นและสมาชิกครอบครัวของวัยรุ่นหญิงที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างพากันมาชม เด็กหญิงผู้เข้าร่วมค่ายกีฬาแสดงความสนใจที่จะเล่นฟุตบอลต่อไปจนถึงระดับอาชีพ หนึ่งในค่ายกีฬาที่จัดโดยร่วมมือกับองค์กร SAKAR (เมืองบาเรลี รัฐอุตตรประเทศ) ได้ลงข่าวในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ตามด้วยภาพจากข่าวหนังสือพิมพ์)

“เราชอบดูการแข่งขันคริกเก็ตทางโทรทัศน์ แต่จะดูได้ก็ต่อเมื่อเวลาพี่น้องผู้ชายไม่อยู่ เราอยากจะเล่นฟุตบอลแต่จนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีโอกาส เรายังต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายหลายประการเนื่องจากสังคมแบบชายเป็นใหญ่ แต่การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มช่วยให้เราได้เห็นถึงความเป็นได้ที่ขยายไปไกลเกินกว่าขีดจำกัดของหมู่บ้านเรา” คิโชริ ซามูห์ กล่าว

ทีมของ CREA ยังไปเยี่ยมชมองค์กรพันธมิตร 6 แห่งในรัฐอุตตรประเทศและรัฐพิหารเพื่อสนับสนุนและให้การช่วยเหลือด้านการประชุมร่วมอำนวยความสะดวกกับวัยรุ่นหญิงและพบปะพ่อแม่และผู้ให้บริการด้านสุขอนามัย นอกจากนั้น ยังมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนในระดับรัฐสองครั้งร่วมกับองค์กรพันธมิตร 6 แห่งที่ตั้งอยู่ในรัฐพิหารและรัฐอุตตรประเทศ

ระหว่างการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวน พันธมิตรจะร่วมแบ่งปันความท้าทายที่พบในระหว่างการดำเนินการโครงการ มีการนำเสนอเรื่องความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่ได้สังเกตเห็นจากวัยรุ่นหญิง พ่อแม่และสมาชิกชุมชนบางส่วน  องค์กร CREA พร้อมด้วยพันธมิตรได้ระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการให้ผู้นำวัยรุ่นหญิงจากกลุ่มอื่นเข้ามามีส่วนร่วม และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับประสิทธิภาพด้านทักษะอาชีวะต่าง ๆ เช่น การถ่ายภาพวิดีโอ ทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน การป้องกันตัว ฯลฯ

 

เรียบเรียงจาก https://www.globalgiving.org/projects/count-me-in-its-my-body/reports/

print

Leave a Reply