เมื่อพูดถึงการต่อสู้เพื่อให้คนที่มีรสนิยมรักเพศเดียวกันและกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศได้รับการยอมรับจากสังคม และมีพื้นที่ให้คนกลุ่มนี้ได้แสดงออกถึงตัวตนของแต่ละคน เราจะเห็นเรื่องราวเหล่านี้อยู่ในอินเตอร์เน็ต ในข่าว ในสื่อต่างๆ ยกเว้น ในห้องเรียน

ยกตัวอย่างหลักสูตรการสอนเพศศึกษาของอเมริกา เนื้อหาที่ให้เรียนกันในโรงเรียน แทบจะไม่พูดถึงความรู้สึกและการแสดงออกของคนที่มีรสนิยมรักเพศเดียวกัน และความหมายที่แท้จริงของความหลากหลายทางเพศเลย ซึ่งผลที่เกิดขึ้นคือ เด็กในกลุ่มนี้ขาดความมั่นใจในตัวเอง เพราะขาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้และยอมรับในตัวตน ในร่างกายของตน และการหาความสุขทางเพศในแบบที่ปลอดภัยต่อตนเองและคู่

 AMAZE เวบไซต์ที่ทำหน้าที่สื่อสารเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เรื่องเพศ ผ่านคลิปวิดิโอสั้นๆ สื่อออกมาให้ง่ายแก่การทำความเข้าใจ จึงผลิตคลิปวิดิโอที่ทำให้เห็นว่าคนเรามีรสนิยมทางเพศหลายแบบแตกต่างกันไป และการรักษาสัมพันธภาพให้ดีนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจกับความหมายของการเป็นคนรักเพศเดียวกัน ความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งรสนิยมทางเพศให้ชัดเจน โดยวิดิโอที่ผลิตออกมานี้มีเนื้อหาที่กระชับและเหมาะในการนำไปใช้พูดคุยกับผู้เรียนที่อยู่ในวัยมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

 

ชมผลงานของ AMAZE 

print

Leave a Reply