รายงานผลการประชุมเพื่อทำความรู้จักกันระหว่างหน่วยงานภาคีด้านพัฒนาศักยภาพเยาวชนที่ได้รับการสนับสุนจาก UNFPA ประเทศไทย ทำความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโครงการย่อยและการจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และร่วมกันพัฒนาเป้าหมายแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมศักยภาพเยาวชน

อ่านรายงานฉบับเต็ม

print

Leave a Reply