ผลจากการวิจัยบ่งบอกว่าการใช้มือถือเพื่อโครงการสุขภาวะทางเพศสามารถเพิ่มการเข้าถึงทรัพยากรและแหล่งข้อมูลสุขภาวะทางเพศ รวมถึงช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้ด้วย

การใช้ข้อความแช็ทเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งหรือให้การศึกษาด้านสุขภาพเป็นแนวคิดที่มีแววว่าจะช่วยส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพในหมู่วัยรุ่นได้

สำหรับวัยรุ่นชาวเดนเวอร์ การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพทางเพศเป็นเรื่องจำเป็น ข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโคโลราโด (Colorado Department of Health and Environment) ระบุว่าอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุระหว่าง 15-19 ปีในเมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโดในปี 2009 คือ  52.9 ราย ต่อหญิง 1,000 คน สูงกว่าอัตราทั่วรัฐซึ่งอยู่ที่ 35.1 และอัตราทั่วประเทศที่ 34.3 อัตราการตั้งครรภ์ในหมู่วัยรุ่นผิวสีที่เดนเวอร์ โดยเฉพาะวัยรุ่นเชื้อสายละตินสูงกว่าค่าเฉลี่ยมากเช่นกัน

และจากการส่งข้อความแช็ทกลายเป็นช่องทางการสื่อสารพื้นฐานยอดนิยมในหมู่วัยรุ่น โดยศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) ระบุว่าวัยรุ่นอเมริกันทั่วไปที่ใช้โปรแกรมแช็ทจะส่งข้อความ 1,500 ข้อความต่อเดือน ดังนั้น เพื่อช่วยลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในเขตเมืองเดนเวอร์ องค์กรสุขภาพและโรงพยาบาลเดนเวอร์ จึงร่วมมือกับสำนักงานสุขภาพวัยรุ่นของกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชน นำโครงการเข้าถึงวัยรุ่น (Teen Outreach Program -TOP®) มาใช้ โดยส่งข้อความแช็ทเป็นส่วนเสริม โครงการ TOP® มีเป้าหมายที่วัยรุ่นอายุระหว่าง 12-18 ปี เป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งรวมถึงส่วนเพิ่มเติมด้านการเรียนรู้เพื่อบริการชุมชน

โครงการนี้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่พิสูจน์ว่าการลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นทำได้จริง การเสริมข้อความแช็ทมีพื้นฐานจากกลยุทธ์บรรทัดฐานทางสังคมและทฤษฎีการรับรู้ทางสังคม โดยออกแบบมาเพื่อจูงใจให้มีส่วนร่วม สร้างความแข็งแกร่ง อำนวยความสะดวก และรักษาบรรทัดฐานทางสังคม ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพที่เคยสอนกันแบบตัวต่อตัวในโครงการ TOP® ไว้

ช่วงระหว่างปีการศึกษา 2011-2012 และ 2012-2013 มีเด็กวัยรุ่น 221 คนอายุระหว่าง 14-18 ปี เข้าร่วมในโครงการที่เสริมการส่งข้อความแช็ทเข้าไปที่สโมสร Boys & Girls Clubs ของเมโทร เดนเวอร์ โดยข้อความจะถูกส่งนอกเวลาเรียนและก่อนเวลา 21.00 น. ข้อความแช็ทมีสี่รูปแบบได้แก่

  1. ข้อความหลัก เป็นข้อความที่เขียนไว้ก่อนแล้วจำนวนห้าถึงเจ็ดข้อความต่อสัปดาห์ สำหรับหลักสูตรความยาว 30 สัปดาห์ ตามบทเรียนของ TOP® ที่สอนในช่วงสัปดาห์ทางสโมสร Boys & Girls Clubs ของเมโทร เดนเวอร์
  2. ข้อความฤดูร้อน เป็นข้อความที่เขียนไว้ก่อนจำนวนสามถึงสี่ข้อความต่อสัปดาห์ สำหรับ 13 สัปดาห์ช่วงฤดูร้อนหลังจบโปรแกรม TOP® ในสโมสรเพื่อเน้นย้ำบทเรียนของ TOP®
  3. ข้อความตามกิจกรรม ข้อความแช็ทสำหรับสโมสรและการเตือนโครงการเรียนรู้การบริการ และข้อมูลเรื่องกิจกรรมของสโมสร
  4. ข้อความในวาระพิเศษ ตอบสนองต่อข้อความที่เข้ามาโดยไม่ได้คาดหมาย (เช่นขอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ TOP®) เพื่อส่งออกไปอย่างมีระบบตามที่จำเป็น

ข้อความเหล่านี้จะมีทั้งแบบทดสอบ,คำถามลวง, โพล, ความรู้สนุกๆ, คำคมจากดารา นักดนตรี, แหล่งอ้างอิง, เว็บไซต์ และคลิป

สำหรับปี 1 ตั้งแต่ตุลาคม 2011 ถึงพฤษภาคม 2012 มีการส่งข้อความ 15,726 ข้อความไปถึงวัยรุ่น 98 คนสำเร็จ มีการส่งข้อความตอบแบบทดสอบ, คำถามว่าจริงหรือหลอก, โพล, และข้อความอื่น ๆ ที่ต้องการคำตอบเป็นจำนวน 1,364 ข้อความ จำนวนข้อความตอบต่อผู้เข้าร่วมใกล้เคียงกันในสโมสรทุกแห่ง คือ หญิง (มีข้อความเข้า 14.1 ข้อความ/ผู้เข้าร่วม) อายุ 16 ปี (14.1 ข้อความ) และกลุ่มที่ระบุว่าไม่ใช่กลุ่มเชื้อสายละติน (12.3 ข้อความ) มีอัตราการตอบสูงกว่าเมื่อเปรียบกับกลุ่มอื่น ๆ (ชาย 9.0 ข้อความ, เชื้อสายละติน 10.1 ข้อความ) เมื่อแยกประเภทข้อความ แบบทดสอบจะมีอัตราตอบกลับสูงกว่า (ร้อยละ 20.8) ตามด้วยคำถามว่าจริงหรือหลอก (ร้อยละ 17.9)

นอกจากนั้น ยังมีการเก็บผลตอบรับเชิงปริมาณทางข้อความ แบบสอบถามความพอใจของผู้เข้าร่วมแบบนิรนาม และการสัมภาษณ์ต่อหน้าด้วย ผู้เข้าร่วมปี 1 กล่าวว่า “ฉันชอบทุกอย่าง” “[ข้อความ] บอกฉันในสิ่งที่ไม่รู้มาก่อน” “[ข้อความบอกฉัน] ว่ามีวิธีมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย” “ฉันชอบความรู้สนุก ๆ มันไม่ใช่แค่สนุก แต่ฉันได้เรียนรู้เยอะมาก และดีมากที่มีสิ่งนั้นตอนเราไม่มีโครงการ TOP®” และ “เพราะฉันแบ่งโทรศัพท์ใช้กับพี่น้อง ก็เลยอ่านเรื่องพวกนี้ให้ฟัง แล้วเราก็เถียงกัน อันนี้จริง ๆ ไม่ อันนี้หลอกต่างหาก แล้วฉันก็จะบอกคำตอบ” คำคมและความรู้สนุก ๆ เป็นข้อความแบบที่เป็นที่นิยมที่สุด

ข้อมูลกลางปีของปี 2 ก็แสดงแนวโน้มการตอบข้อความคล้ายคลึงกัน จากกันยายนถึงธันวาคม 2012 มีการส่งข้อความ 9,073 ข้อความไปยังวัยรุ่น 123 คน มีข้อความตอบกลับ 910 ข้อความ เช่นเดียวกับปี 1 หญิง (มีข้อความเข้า 8.5 ข้อความเข้า/ผู้เข้าร่วม) อายุ 16 ปี (11.6 ข้อความ) มีอัตราการตอบสูงกว่าเมื่อเปรียบกับกลุ่มอื่น ๆ (ชาย, 6.0 ข้อความ; กลุ่มอายุอื่น, 4.0 ถึง 10.7 ข้อความ) คำถามว่าจริงหรือหลอกและแบบทดสอบยังคงเป็นประเภทข้อความที่มีการตอบมากที่สุดคือร้อยละ 36.3 และร้อยละ 26.5) แต่ไม่เหมือนปี 1 จำนวนข้อความตอบต่อผู้เข้าร่วมหลากหลายไปตามที่ตั้งของสโมสร (สโมสรบี 21.7 ข้อความ ต่อ สโมสรดี 3.1 ข้อความ) และเด็กวัยรุ่นที่ระบุว่ามีเชื้อสายละตินมีแนวโน้มจะตอบมากกว่า (9.3 ข้อความ ต่อ 5.7 ข้อความ )

จากการเสริมหลักสูตรข้อความแช็ท ทำให้คาดหวังว่าการเพิ่มข้อความแช็ทในโครงการ TOP® จะช่วยเพิ่มองค์ประกอบที่จะปกป้องวัยรุ่นจากการตั้งครรภ์ (จำนวนความสัมพันธ์ที่ให้กำลังใจ ประสิทธิภาพในตัวเองในการใช้เครื่องมือคุมกำเนิดและปฏิเสธเพศสัมพันธ์ที่ไม่ต้องการ ฯลฯ) และการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสังคมและทางเพศที่สัมพันธ์กับการตั้งครรภ์

 

แปลและเรียบเรียงจาก Denver Health and Hospital Authority Using Text Messaging to Reduce Teen Pregnancies

print

Leave a Reply