นิตยสาร โฮลีรู้ด คุยกับกลุ่มหนุ่มสาวเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงตอนอายุ 16 สื่อสังคมออนไลน์ และความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับอำนาจ ...

2018 คือปีที่เยาวชนชาวสก๊อตแลนด์ได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีขึ้น เป็นผลจากนโยบายที่ออกแบบให้มีพื้นที่ส่วนกลางเพื่อระดมความเห็นจากเด็กแปดขวบไปจนถึงวัยรุ่นอายุยี่สิบหกปี ...

เนื่องในเทศกาลวาเลนไทน์ สภาเด็กและเยาวชนร่วมกับเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิ จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมมือกันออกสำรวจความเห็นของวัยรุ่นอายุระหว่าง 12 -24 ปี โดยออกสำรวจเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561  ...

เมื่อวันที่ 12 -14 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ ได้มีการจัดอบรมวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อมให้เข้าใจหลักสูตรการอบรมเยาวชนเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น ...

เอกสารประกอบการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศวัยรุ่นฉบับนี้ คือการรวบรวมแนวคิดและเรื่องเล่าการทำงานของเยาวชน (more…)

หลักการสำหรับการพัฒนาเยาวชน สร้างขึ้นบนความเชื่อมั่นว่าหากเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมกับความพยายามในการเปลี่ยนแปลงสังคม จะก่อให้เกิดพลังหลักสามประการ ...

หลักการสำหรับการพัฒนาเยาวชนสร้างขึ้นบนความเชื่อมั่นว่า หากเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมกับความพยายามในการเปลี่ยนแปลงสังคม จะก่อให้เกิดพลังหลัก 3 ด้าน ...

Map Your World โปรแกรมช่วยให้เยาวชนสำรวจประเด็นต่างๆ ที่มีความสำคัญ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชุมชน ด้วยการทำแผนที่ติดตามเพื่อปรับปรุงสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนของตนเองด้วยตัวเยาวชนเอง ...

"อยากทำความเข้าใจกับ พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่นให้ลึกมากขึ้น และเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมใหม่ๆ เครื่องมือใหม่ๆ" คือเสียงส่วนใหญ่ของเยาวชนที่ตอบคำถามถึงความคาดหวังในการมาอบรมหลักสูตรเพิ่มเติมทักษะการเป็นผู้แทนเยาวชน ...

ในการจัดทำนโยบายเยาวชน เราจำเป็นต้องเข้าใจความหมายและการสร้างตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการพัฒนาเยาวชนอย่างแท้จริง ...