ในปีนี้ (2017) หลายรัฐในแคนาดาเริ่มออกกฎหมายกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องนำนโยบายว่าด้วยความรุนแรงทางเพศเป็นการเฉพาะมาบังคับใช้เพื่อให้กระบวนการรายงานมีความโปร่งใส ...

ผลงานวิจัยล่าสุด"เยาวชนคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาและสัมพันธภาพ:การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพในเรื่องมุมมองและประสบการณ์ของเยาวชน"  ...

การสอนเพศศึกษาในโรงเรียนส่งผลให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่องเพศเร็วเกินไป จริงไหม หรือว่าจะเป็นการชี้โพรงให้กระรอก มาเรียนรู้ความเชื่อผิดๆ ที่ส่งผลต่อความมั่นใจในการสอนเพศศึกษากัน ...

แม้จะเป็นปี 2017 และอเมริกาเป็นที่รู้จักในฐานะ “ประเทศทรงอิทธิพลที่สุดในโลก” แต่ก็ควรใส่หมายเหตุว่าผู้คนยังไม่สามารถควบคุมชีวิตตนเองได้อย่างแท้จริง เรื่องหนึ่งที่เห็นชัดเจนคือการให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์  ยังไม่มีการสอนแบบที่เป็นเพศวิถีศึกษาอย่างทั่วถึงทั้ง 50 รัฐ ...

เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติช่วยให้นักเรียนผู้พิการทางสายตาเข้าถึงการให้ความรู้เรื่องเพศครบวงจรเป็นครั้งแรก ...

แมรี กอนซาเลซ ดี-คลินท์ สมาชิกสภาผู้แทนรัฐเท็กซัส ยื่นร่างรัฐบัญญัติเอชบี 1547 (House Bill 1547) เรียกร้องให้การเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาต้องมีหัวข้อว่าด้วยการศึกษาเพศสภาพ “อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย” ...

หลังจากมีผู้ปกครองคนหนึ่งถ่ายภาพตำราเรียนเพศศึกษาของลูกที่มีข้อความแสดงให้เห็นผู้หญิงกำลังพูดกับผู้ชายว่า "ไหน ขอดูองคชาติของเธอหน่อย"  แล้วโพสลงบนโซเชียลมีเดีย พร้อมทั้งปรารถถึงภาพประกอบว่าดูไม่เหมาะสม ทำให้เกิดวิวาทะร้อนแรงขึ้นในสื่อออนไลน์ของจีน ...

ผลวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารสุขภาพวัยรุ่น (Journal of Adolescent Health) กล่าวว่าวัยรุ่นเรียนรู้จากความผิดพลาดของเพื่อนได้ ซึ่งขัดแย้งกับความเชื่อที่รับรู้กันว่าวัยรุ่นรับอิทธิพลจากเพื่อนจึงชอบทำตามเพื่อน ...

พญ. คอร่า คอลแล็ต บรูเนอร์ ได้เขียนบทความลงใน จดหมายข่าวสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา เน้นย้ำว่ากุมารแพทย์คือผู้ที่อยู่ในฐานะเหมาะสมต่อการให้ความรู้ผู้ป่วยวัยรุ่นในเรื่องเพศวิถี แต่ในทางปฏิบัติ จากการทบทวนรายงานการออกตรวจสุขภาพประจำปีในสถานศึกษาพบว่า 1 ใน 3 ของผู้ป่วยวัยรุ่นไม่ได้รับข้อมูลใดๆ จากกุมารแพทย์ ...

งานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนทั่วโลก พบว่าการสอนเพศศึกษาจำเป็นต้องปรับปรุงให้ทันสมัย ...