กรมการศึกษา อังกฤษ ซึ่งรับผิดชอบการจัดทำหลักสูตรวิชา "เพศและสัมพันธภาพ" กำลังรวบรวมความเห็นผู้เรียนและผู้ปกครองว่าควรได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการส่งข้อความเกี่ยวกับเซ็กส์  ภาพโป๊ทางออนไลน์   การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย รวมทั้งเรื่องความหลากหลายทางเพศหรือไม่ ...

ในปีนี้ (2017) หลายรัฐในแคนาดาเริ่มออกกฎหมายกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องนำนโยบายว่าด้วยความรุนแรงทางเพศเป็นการเฉพาะมาบังคับใช้เพื่อให้กระบวนการรายงานมีความโปร่งใส ...

จูเลียต เวเบอร์ ใช้เวลาสี่ปีติดตามแม่วัยรุ่นเพื่อถ่ายทอดเป็นชุดสารคดีเรื่อง "ฝันของโอชีนเรื่องงานและทางเลือกสำหรับลูกชาย" (Oshyn dreams of a career for herself and choices for her son) ...

เว็บไซต์ปลุกใจเสือป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก Pornhub เปิดตัวศูนย์มุ่งให้ความรู้เรื่องเพศวิถีและสุขอนามัยทางเพศ เนื่องจากมาตรฐานการศึกษาเรื่องเพศและความสัมพันธ์ในโรงเรียนนั้นอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าแย่ ...

ผลงานวิจัยล่าสุด"เยาวชนคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาและสัมพันธภาพ:การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพในเรื่องมุมมองและประสบการณ์ของเยาวชน"  ...

การสอนเพศศึกษาในโรงเรียนส่งผลให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่องเพศเร็วเกินไป จริงไหม หรือว่าจะเป็นการชี้โพรงให้กระรอก มาเรียนรู้ความเชื่อผิดๆ ที่ส่งผลต่อความมั่นใจในการสอนเพศศึกษากัน ...

แม้จะเป็นปี 2017 และอเมริกาเป็นที่รู้จักในฐานะ “ประเทศทรงอิทธิพลที่สุดในโลก” แต่ก็ควรใส่หมายเหตุว่าผู้คนยังไม่สามารถควบคุมชีวิตตนเองได้อย่างแท้จริง เรื่องหนึ่งที่เห็นชัดเจนคือการให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์  ยังไม่มีการสอนแบบที่เป็นเพศวิถีศึกษาอย่างทั่วถึงทั้ง 50 รัฐ ...

เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติช่วยให้นักเรียนผู้พิการทางสายตาเข้าถึงการให้ความรู้เรื่องเพศครบวงจรเป็นครั้งแรก ...

แมรี กอนซาเลซ ดี-คลินท์ สมาชิกสภาผู้แทนรัฐเท็กซัส ยื่นร่างรัฐบัญญัติเอชบี 1547 (House Bill 1547) เรียกร้องให้การเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาต้องมีหัวข้อว่าด้วยการศึกษาเพศสภาพ “อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย” ...

หลังจากมีผู้ปกครองคนหนึ่งถ่ายภาพตำราเรียนเพศศึกษาของลูกที่มีข้อความแสดงให้เห็นผู้หญิงกำลังพูดกับผู้ชายว่า "ไหน ขอดูองคชาติของเธอหน่อย"  แล้วโพสลงบนโซเชียลมีเดีย พร้อมทั้งปรารถถึงภาพประกอบว่าดูไม่เหมาะสม ทำให้เกิดวิวาทะร้อนแรงขึ้นในสื่อออนไลน์ของจีน ...