ในไอร์แลนด์ ประเด็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเด็กเป็นหัวข้อข่าวในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังมีข่าวจำคุกชายชาวดับลินที่ล่อลวงเด็กสาวผ่านทางออนไลน์  ...

2018 คือปีที่เยาวชนชาวสก๊อตแลนด์ได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีขึ้น เป็นผลจากนโยบายที่ออกแบบให้มีพื้นที่ส่วนกลางเพื่อระดมความเห็นจากเด็กแปดขวบไปจนถึงวัยรุ่นอายุยี่สิบหกปี ...

เนื่องในเทศกาลวาเลนไทน์ สภาเด็กและเยาวชนร่วมกับเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิ จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมมือกันออกสำรวจความเห็นของวัยรุ่นอายุระหว่าง 12 -24 ปี โดยออกสำรวจเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561  ...

สองในสามของเยาวชนไร้บ้านในออสเตรเลียที่อยู่ในความดูแลของรัฐ  กลายเป็นคนตกงาน เสพยา มีปัญหาทางจิตหลังจากออกจากบ้านสงเคราะห์เพียงปีเดียว ...

โครงการ It’s My Body เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กร CREA กับองค์กรพันธมิตรในชุมชน 13 แห่งในสามรัฐของอินเดียเพื่อจัดฝึกอบรมทบทวนความรู้เรื่องสิทธิทางเพศและจัดค่ายกีฬาสร้างความแข็งแกร่งด้านทักษะการเล่นฟุตบอลให้วัยรุ่นหญิง  ...

เยาวชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายตั้งแต่การออกแบบและวางแผนระบบ จนถึงนำออกใช้งานและเฝ้าดู  มีชุดหลักการเฉพาะที่ช่วยแนะแนวทางหรือสนับสนุนยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม ซึ่งชุดหลักการที่ว่านี้อยู่ใน “หลักการสำคัญสำหรับการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการเปลี่ยนแปลงชุมชน" ...

  หลักการสำคัญที่ไม่อาจละเลยได้ในการลงทุนเพื่อส่งเสริมสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่นคือต้องสร้างโอกาสด้านการศึกษา สุขภาพ ความเป็นอยู่ให้วัยรุ่นโดยอยู่บนฐานสิทธิมนุษยชน ขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่ขัดขวางวัยรุ่นทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาวะทางเพศและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ ...

หวัง หยวน นักร้องวัยรุ่น หนึ่งในสมาชิกวง TFBOYS วงบอยแบนด์ดังของจีน ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนขึ้นกล่าวในเวทีเยาวชนคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2560 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ก ...

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องผู้หญิง (สคส.) ร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาติ (UNFPA) จัดอบรมหลักสูตรทดลอง "การเป็นผู้นำเยาวชนเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559"  เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม 2559 ที่โรงแรมเดอะลอฟต์ รีสอร์ท กรุงเทพฯ ...

รัฐบาลอังกฤษให้เงินสนับสนุน 40 ล้านปอนด์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนอายุ 10 -20 ปี กลายเป็นนักจิตอาสา และนักกิจกรรมเพื่อสังคม โดยใช้ชื่อว่า #iwill ...