เมื่อพูดถึงการต่อสู้เพื่อให้คนที่มีรสนิยมรักเพศเดียวกันและกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศได้รับการยอมรับจากสังคม และมีพื้นที่ให้คนกลุ่มนี้ได้แสดงออกถึงตัวตนของแต่ละคน เราจะเห็นเรื่องราวเหล่านี้อยู่ในอินเตอร์เน็ต ในข่าว ในสื่อต่างๆ ยกเว้น ในห้องเรียน ...

โครงการยินยอมพร้อมใจ หรือ Project Consent เป็นโครงการอาสาสมัครที่ทำงานสร้างความตระหนักให้สังคมร่วมกันต่อสู้และทำลาย "วัฒนธรรมข่มขืน" โดยการให้ความรู้ รณรงค์โดยใช้แคมเปญต่างๆ ที่ทำให้เกิดการพูดคุยกันในสังคมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาค่านิยม พฤติกรรม ความเชื่อที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ ...

โครงการพัฒนาศักยาภาพเยาวชนเชิงบวกกลุ่มพฤติกรรมหลากหลายเพื่อการสร้างคุณค่าในตัวเองสู่การเป็นแกนนำกระบวนกรด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ โดย ศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม อ.สูงเม่น จ.แพร่ เป็นหนึ่งใน 17 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNFPA ประเทศไทย ...

โครงการพัฒนาศักยภาพ “นักสื่อสารสุขภาวะทางเพศ ต.ดอนแก้ว” ในรูปแบบการติดตามแบบโค้ชชิ่งเพื่อให้ความรู้เรื่องเพศและสุขภาวะทางเพศแก่เด็กก่อนวัยรุ่นและเด็กวัยรุ่นในรร.ขยายโอกาสทางการศึกษา 4 แห่ง โดย กลุ่มฅนวัยใส อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เป็นหนึ่งใน 17 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประเทศไทย  ...

โครงการพ่อแม่สร้างสรรค์ ผู้นำใส่ใจ ร่วมสร้างภูมิป้องกันภัยการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น โดย บ้านสคูล ศูนย์เยาวชนจังหวัดเชียงราย เป็นหนึ่งใน 17 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNFPA ประเทศไทย ...

โครงการพลังกลุ่มเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คุณแม่วัยรุ่น  โดย สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี เป็นหนึ่งใน 17 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNFPA ประเทศไทย ...

“เรื่องเพศเป็นแรงขับที่ดีในจักรวาล และเป็นเรื่องที่ดีที่สุดของการเป็นมนุษย์" อัล เวอร์นาชชิโอ กล่าว เขาเป็นครูสอนวิชาเพศวิถีกับสังคมในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งนอกรัฐฟิลลาเดเฟีย เขาสอนเพศศึกษาแบบรอบด้าน โดยใช้วิธีการสอดแทรกอารมณ์ขัน การมองโลกในแง่ดี และเต็มไปด้วยชีวิตชีวา ...

ยังจำความรู้สึกสมัยเป็นวัยรุ่นได้ไหม จำช่วงเวลาที่แสนเหนื่อยยากโดยเฉพาะกับผู้หญิง เมื่อต้องเจอกับคำซุบซิบนินทา การถูกรังแก การเฝ้าสงสัยตัวเองตลอดเวลา สำหรับเด็กผู้หญิงหลายคน กว่าจะพบทางของตัวเองได้ ต้องเผชิญกับมรสุมสารพัดอย่างที่กระหน่ำเข้ามา

"อัตราการตั้งครรภ์"  คืออะไร ต่างจาก"อัตราการคลอด" อย่างไร ทำไมเราต้องใช้เกณฑ์อายุ 15-19 ปี เมื่อพูดถึงสถิติท้องในวัยรุ่น คำเหล่านี้มีความสำคัญ เพราะจะทำให้เรามีข้อมูลที่ถูกต้อง นำไปสู่การทำงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่จริง