ในไอร์แลนด์ ประเด็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเด็กเป็นหัวข้อข่าวในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังมีข่าวจำคุกชายชาวดับลินที่ล่อลวงเด็กสาวผ่านทางออนไลน์  ...

นิตยสาร โฮลีรู้ด คุยกับกลุ่มหนุ่มสาวเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงตอนอายุ 16 สื่อสังคมออนไลน์ และความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับอำนาจ ...

ข่าวฉาวเกี่ยวกับ แลร์รี่ นัสเซอร์ แพทย์ชาวอเมริกันที่ล่วงละเมิดทางเพศนักกีฬาหญิงซึ่งอยู่ในความดูแลของเขานับร้อยคน บางคนถูกละเมิดมาเป็นเวลาติดต่อกันกว่า 7 ปี  เป็นเรื่องชวนตระหนกอย่างยิ่ง  ...

2018 คือปีที่เยาวชนชาวสก๊อตแลนด์ได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีขึ้น เป็นผลจากนโยบายที่ออกแบบให้มีพื้นที่ส่วนกลางเพื่อระดมความเห็นจากเด็กแปดขวบไปจนถึงวัยรุ่นอายุยี่สิบหกปี ...

เนื่องในเทศกาลวาเลนไทน์ สภาเด็กและเยาวชนร่วมกับเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิ จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมมือกันออกสำรวจความเห็นของวัยรุ่นอายุระหว่าง 12 -24 ปี โดยออกสำรวจเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561  ...

สืบเนื่องจากข้อมูลและสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอนามัยการเจริญพันธุ์ในประเทศไทยมีอยู่อย่างกระจัดกระจายและมีที่มาของข้อมูลจากหลายแหล่ง ...

กรมการศึกษา อังกฤษ ซึ่งรับผิดชอบการจัดทำหลักสูตรวิชา "เพศและสัมพันธภาพ" กำลังรวบรวมความเห็นผู้เรียนและผู้ปกครองว่าควรได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการส่งข้อความเกี่ยวกับเซ็กส์  ภาพโป๊ทางออนไลน์   การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย รวมทั้งเรื่องความหลากหลายทางเพศหรือไม่ ...

เมื่อวันที่ 12 -14 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ ได้มีการจัดอบรมวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อมให้เข้าใจหลักสูตรการอบรมเยาวชนเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น ...

เอกสารประกอบการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศวัยรุ่นฉบับนี้ คือการรวบรวมแนวคิดและเรื่องเล่าการทำงานของเยาวชน (more…)

คู่มือพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศวัยรุ่น เพื่อการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ...