“ไม่ต้องทำอะไรมากมายนักหรอก แค่วางอุปกรณ์มือถือทั้งหลายลงสักครู่ แล้วถามว่า ‘เป็นไงบ้าง’” นั่นคือเป้าหมายของโครงการ “คุยกันเถอะ” ...

เพศศึกษาถือเป็นรอยแยกทางอุดมการณ์ในชีวิตอเมริกันนานแล้ว ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเคร่งศาสนากลัวว่าการสอนเรื่องคุมกำเนิดให้เด็กวัยรุ่นจะยิ่งกระตุ้นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ...

เว็บไซต์ปลุกใจเสือป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก Pornhub เปิดตัวศูนย์มุ่งให้ความรู้เรื่องเพศวิถีและสุขอนามัยทางเพศ เนื่องจากมาตรฐานการศึกษาเรื่องเพศและความสัมพันธ์ในโรงเรียนนั้นอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าแย่ ...

"วันนั้นสวมชุดอะไร" คือคำถามที่ผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ยินเสมอ นัยยะของการถามเช่นนี้สะท้อนว่าเหยื่อควรถูกประณามและต้องรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยปริยาย ทำให้เกิดการตั้งคำถามย้อนกลับว่า"แต่งตัวโป๊ทำให้ถูกข่มขืน เป็นความจริงหรือความเชื่อ" ...

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560  ที่โรงแรมปริ้นพาเลซ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNFPA)  และศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...

ในปีนี้ (2017) หลายรัฐในแคนาดาเริ่มออกกฎหมายกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องนำนโยบายว่าด้วยความรุนแรงทางเพศเป็นการเฉพาะมาบังคับใช้เพื่อให้กระบวนการรายงานมีความโปร่งใส ...

ยาคุมกำเนิดแบบฝัง มีลักษณะเป็นแท่งขนาดเล็กประมาณก้านไม้ขีด ใช้ฝังใต้ผิวหนังบริเวณแขนท่อนบน นี่คือวิธีคุมกำเนิดดีที่สุดที่เคยใช้สำหรับบางคน แต่อีกหลายคนอาจเคยได้ยินเรื่องราวชวนผวาเกี่ยวกับยาตัวนี้มาบ้าง ..

หลักการสำหรับการพัฒนาเยาวชนสร้างขึ้นบนความเชื่อมั่นว่า หากเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมกับความพยายามในการเปลี่ยนแปลงสังคม จะก่อให้เกิดพลังหลัก 3 ด้าน ...

สองในสามของเยาวชนไร้บ้านในออสเตรเลียที่อยู่ในความดูแลของรัฐ  กลายเป็นคนตกงาน เสพยา มีปัญหาทางจิตหลังจากออกจากบ้านสงเคราะห์เพียงปีเดียว ...

การขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยชุมชนเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ และการสร้างให้เกิดการทำงานแบบเป็นหุ้นส่วนกัน คือองค์ประกอบสำคัญของการทำงานโดยอาศัยชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน ...