2018 คือปีที่เยาวชนชาวสก๊อตแลนด์ได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีขึ้น เป็นผลจากนโยบายที่ออกแบบให้มีพื้นที่ส่วนกลางเพื่อระดมความเห็นจากเด็กแปดขวบไปจนถึงวัยรุ่นอายุยี่สิบหกปี ...

เนื่องในเทศกาลวาเลนไทน์ สภาเด็กและเยาวชนร่วมกับเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิ จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมมือกันออกสำรวจความเห็นของวัยรุ่นอายุระหว่าง 12 -24 ปี โดยออกสำรวจเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561  ...

สืบเนื่องจากข้อมูลและสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอนามัยการเจริญพันธุ์ในประเทศไทยมีอยู่อย่างกระจัดกระจายและมีที่มาของข้อมูลจากหลายแหล่ง ...

กรมการศึกษา อังกฤษ ซึ่งรับผิดชอบการจัดทำหลักสูตรวิชา "เพศและสัมพันธภาพ" กำลังรวบรวมความเห็นผู้เรียนและผู้ปกครองว่าควรได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการส่งข้อความเกี่ยวกับเซ็กส์  ภาพโป๊ทางออนไลน์   การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย รวมทั้งเรื่องความหลากหลายทางเพศหรือไม่ ...

เมื่อวันที่ 12 -14 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ ได้มีการจัดอบรมวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อมให้เข้าใจหลักสูตรการอบรมเยาวชนเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น ...

เอกสารประกอบการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศวัยรุ่นฉบับนี้ คือการรวบรวมแนวคิดและเรื่องเล่าการทำงานของเยาวชน (more…)

คู่มือพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศวัยรุ่น เพื่อการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ...

หลักการสำหรับการพัฒนาเยาวชน สร้างขึ้นบนความเชื่อมั่นว่าหากเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมกับความพยายามในการเปลี่ยนแปลงสังคม จะก่อให้เกิดพลังหลักสามประการ ...

บ่ายวันศุกร์ แสงแดดเจิดจ้า แต่กลับไม่มีวัยรุ่นมาเดินเพ่นพ่านอยู่ในสวนสาธารณะลาดูรา ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองเรียกาวิค ประเทศไอซ์แลนด์  พวกเขาหายไปไหนกันทั้งที่เมื่อก่อนถิ่นนี้เคยเป็นย่านอันตรายที่สุดเพราะมีวัยรุ่นขี้เมาอาละวาดอยู่ทั่ว ...

เพศศึกษาถือเป็นรอยแยกทางอุดมการณ์ในชีวิตอเมริกันนานแล้ว ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเคร่งศาสนากลัวว่าการสอนเรื่องคุมกำเนิดให้เด็กวัยรุ่นจะยิ่งกระตุ้นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ...