Loading...
Latest News

สำหรับโรงเรียน

อังกฤษถามความเห็นพ่อแม่อยากให้ลูกเรียนอะไรเพิ่มในวิชาเพศศึกษา

December 20, 2017 0

กรมการศึกษา อังกฤษ ซึ่งรับผิดชอบการจัดทำหลักสูตรวิชา "เพศและสัมพันธภาพ" กำลังรวบรวมความเห็นผู้เรียนและผู้ปกครองว่าควรได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการส่งข้อความเกี่ยวกับเซ็กส์  ภาพโป๊ทางออนไลน์   การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย รวมทั้งเรื่องความหลากหลายทางเพศหรือไม่ ...

กลุ่มเยาวชน

คู่มือพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศวัยรุ่น

December 7, 2017 0

คู่มือพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศวัยรุ่น เพื่อการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ...

การพัฒนาเยาวชน

หลักสูตรวิทยากรเยาวชนผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศวัยรุ่นนำร่องแล้วในเชียงใหม่

December 19, 2017 0

เมื่อวันที่ 12 -14 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ ได้มีการจัดอบรมวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อมให้เข้าใจหลักสูตรการอบรมเยาวชนเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น ...

ข่าวโครงการ/เครือข่าย

หลักสูตรวิทยากรเยาวชนผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศวัยรุ่นนำร่องแล้วในเชียงใหม่

December 19, 2017 0

เมื่อวันที่ 12 -14 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ ได้มีการจัดอบรมวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อมให้เข้าใจหลักสูตรการอบรมเยาวชนเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น ...

UNFPA ร่วมกับกรมอนามัยจัดประชุมส่งเสริมการใช้งานวิจัยในการทำงานท้องวัยรุ่น

October 30, 2017 0

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ร่วมกับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในการขับเคลื่อน ...

คณะทำงานประชุมเตรียมจัดอบรมพัฒนาเยาวชนกำกับงานท้องวัยรุ่น

October 30, 2017 0

UNFPA ประเทศไทย ร่วมกับ สสส. และ รักษ์ไทยภาคเหนือ จัดอบรมให้แก่คณะทำงานเพื่อทำความเข้าใจถึงเนื้อหาหลักสูตรของการอบรมพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้แทนทำหน้าที่กำกับติดตามการทำงาน (more…)

แคมเปญเพื่อการเรียนรู้