Loading...
Latest News

เพศวิถีศึกษา

เมื่อครูใหญ่สั่งห้ามภาพถ่ายหนังสือรุ่น”หัวข้อการมีประจำเดือน”

August 6, 2017 0

นักเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งใกล้กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดนเปิดเผยไอเดียแต่งตัวด้วยเลือดปลอม ผ้าอนามัย แผ่นอนามัย และช็อกโกแลต เพราะถือเป็น “เรื่องขำๆ” และส่งเสริมให้พูดคุยเรื่องการมีประจำเดือน ...

สำหรับชุมชน

14 ข้อที่จำเป็นต่อการทำงานโดยอาศัยชุมชน

August 7, 2017 0

การขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยชุมชนเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ และการสร้างให้เกิดการทำงานแบบเป็นหุ้นส่วนกัน คือองค์ประกอบสำคัญของการทำงานโดยอาศัยชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน ...

การพัฒนาเยาวชน

เรื่องเล่าจาก Map Your World เยาวชนเรียกร้องรัฐทำตามสัญญาผ่านข้อมูลบนมือถือ

August 2, 2017 0

Map Your World โปรแกรมช่วยให้เยาวชนสำรวจประเด็นต่างๆ ที่มีความสำคัญ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชุมชน ด้วยการทำแผนที่ติดตามเพื่อปรับปรุงสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนของตนเองด้วยตัวเยาวชนเอง ...

ข่าวโครงการ/เครือข่าย

UNFPA และ สสส. ชวนเยาวชนเพิ่มเติมทักษะผู้แทน”พิทักษ์สิทธิวัยรุ่น”

July 27, 2017 0

"อยากทำความเข้าใจกับ พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่นให้ลึกมากขึ้น และเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมใหม่ๆ เครื่องมือใหม่ๆ" คือเสียงส่วนใหญ่ของเยาวชนที่ตอบคำถามถึงความคาดหวังในการมาอบรมหลักสูตรเพิ่มเติมทักษะการเป็นผู้แทนเยาวชน ...

สาส์นวันประชากรโลก พ.ศ. 2560

July 10, 2017 0

ทุกๆ วัน สตรีที่อยู่ในภาวะเปราะบางโดยเฉพาะสตรีที่มีความยากจนหรือเป็นผู้อพยพต้องประสบกับอุปสรรคต่างๆ ทั้งทาง เศรษฐกิจ สังคมและลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่ทำให้พวกเธอไม่สามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลด้านการวางแผนครอบครัวได้ ...

UNFPA เสียใจต่อการจากไปของผู้อำนวยการบริหาร

June 7, 2017 0

  ณ อาคารสหประชาชาติ – UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติขอประกาศด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้งว่า ดร. บาบาทุนเด โอโซทิเมฮิน ผู้อำนวยการบริหารได้เสียชีวิตอย่างกะทันหันเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2560 ณ ที่พักของท่าน โดยท่านมีอายุ 68 ปี ...

แคมเปญเพื่อการเรียนรู้