Loading...
Latest News

สำหรับโรงเรียน

อังกฤษถามความเห็นพ่อแม่อยากให้ลูกเรียนอะไรเพิ่มในวิชาเพศศึกษา

December 20, 2017 0

กรมการศึกษา อังกฤษ ซึ่งรับผิดชอบการจัดทำหลักสูตรวิชา "เพศและสัมพันธภาพ" กำลังรวบรวมความเห็นผู้เรียนและผู้ปกครองว่าควรได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการส่งข้อความเกี่ยวกับเซ็กส์  ภาพโป๊ทางออนไลน์   การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย รวมทั้งเรื่องความหลากหลายทางเพศหรือไม่ ...

การพัฒนาเยาวชน

สก๊อตแลนด์ประกาศให้ 2018 เป็นปีเยาวชน เพื่อสังคมมองวัยรุ่นมุมบวก

February 13, 2018 0

2018 คือปีที่เยาวชนชาวสก๊อตแลนด์ได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีขึ้น เป็นผลจากนโยบายที่ออกแบบให้มีพื้นที่ส่วนกลางเพื่อระดมความเห็นจากเด็กแปดขวบไปจนถึงวัยรุ่นอายุยี่สิบหกปี ...

ข่าวโครงการ/เครือข่าย

เครือข่ายพิทักษ์สิทธิวัยรุ่นเชียงใหม่รณรงค์ให้ทุกคนรักปลอดภัย

February 13, 2018 0

เนื่องในเทศกาลวาเลนไทน์ สภาเด็กและเยาวชนร่วมกับเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิ จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมมือกันออกสำรวจความเห็นของวัยรุ่นอายุระหว่าง 12 -24 ปี โดยออกสำรวจเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561  ...

หลักสูตรวิทยากรเยาวชนผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศวัยรุ่นนำร่องแล้วในเชียงใหม่

December 19, 2017 0

เมื่อวันที่ 12 -14 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ ได้มีการจัดอบรมวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อมให้เข้าใจหลักสูตรการอบรมเยาวชนเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น ...

UNFPA ร่วมกับกรมอนามัยจัดประชุมส่งเสริมการใช้งานวิจัยในการทำงานท้องวัยรุ่น

October 30, 2017 0

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ร่วมกับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในการขับเคลื่อน ...

แคมเปญเพื่อการเรียนรู้