Loading...
Latest News

สำหรับโรงเรียน

รัฐเท็กซัสร่างกฎหมายเรียกร้องทุกโรงเรียนสอนเพศศึกษารอบด้าน

May 23, 2017 0

แมรี กอนซาเลซ ดี-คลินท์ สมาชิกสภาผู้แทนรัฐเท็กซัส ยื่นร่างรัฐบัญญัติเอชบี 1547 (House Bill 1547) เรียกร้องให้การเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาต้องมีหัวข้อว่าด้วยการศึกษาเพศสภาพ “อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย” ...

การพัฒนาเยาวชน

UNFPA ประเทศไทย จัดอบรมแก่สภาเด็กฯ เตรียมความพร้อมเป็นผู้แทนเรียกร้องสิทธิวัยรุ่น

May 25, 2017 0

  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ระบุให้มีผู้แทนเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำกับติดตาม ...

ข่าวโครงการ/เครือข่าย

UNFPA ประเทศไทย จัดอบรมแก่สภาเด็กฯ เตรียมความพร้อมเป็นผู้แทนเรียกร้องสิทธิวัยรุ่น

May 25, 2017 0

  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ระบุให้มีผู้แทนเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำกับติดตาม ...

UNFPA ประเทศไทย เชิญผู้เชี่ยวชาญจากอังกฤษร่วมเสนอแนะกลไกขับเคลื่อน พรบ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

May 24, 2017 0

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559  กรมอนามัยและภาคียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ...

UNFPA ประเทศไทย จับมือกับ สสส. และรักษ์ไทย ผนึกกำลังพัฒนาเยาวชนให้รู้ลึกเรื่อง พรบ.วัยรุ่น

May 23, 2017 0

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นมา มีใจความสำคัญอยู่ที่การรับรองสิทธิวัยรุ่นอายุ 10 -19 ปี ...

แคมเปญเพื่อการเรียนรู้