Loading...
Latest News

บริการสำหรับวัยรุ่น

ชีวิตแม่วัยใส ‘หนักหนาเหลือเชื่อ’ แต่ก็ยังมี “เรื่องดีๆ”

November 15, 2017 0

จูเลียต เวเบอร์ ใช้เวลาสี่ปีติดตามแม่วัยรุ่นเพื่อถ่ายทอดเป็นชุดสารคดีเรื่อง "ฝันของโอชีนเรื่องงานและทางเลือกสำหรับลูกชาย" (Oshyn dreams of a career for herself and choices for her son) ...

การพัฒนาเยาวชน

หลักสูตร 101 เพื่อสร้างเยาวชนให้มีส่วนร่วมกับองค์กร

September 1, 2017 0

หลักการสำหรับการพัฒนาเยาวชนสร้างขึ้นบนความเชื่อมั่นว่า หากเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมกับความพยายามในการเปลี่ยนแปลงสังคม จะก่อให้เกิดพลังหลัก 3 ด้าน ...

ข่าวโครงการ/เครือข่าย

UNFPA ร่วมกับกรมอนามัยจัดประชุมส่งเสริมการใช้งานวิจัยในการทำงานท้องวัยรุ่น

October 30, 2017 0

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ร่วมกับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในการขับเคลื่อน ...

คณะทำงานประชุมเตรียมจัดอบรมพัฒนาเยาวชนกำกับงานท้องวัยรุ่น

October 30, 2017 0

UNFPA ประเทศไทย ร่วมกับ สสส. และ รักษ์ไทยภาคเหนือ จัดอบรมให้แก่คณะทำงานเพื่อทำความเข้าใจถึงเนื้อหาหลักสูตรของการอบรมพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้แทนทำหน้าที่กำกับติดตามการทำงาน (more…)

รมต.พม. รับฟังเสียงเยาวชนภาวะเปราะบางในเวที‘เสียงเล็ก ๆ จากเด็กถูกเท’

September 18, 2017 0

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560  ที่โรงแรมปริ้นพาเลซ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNFPA)  และศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...

แคมเปญเพื่อการเรียนรู้